Plateau

Plateau is dé primair onderwijsorganisatie in Assen waar ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Een Plateauschool is een veilige inspirerende plek met een sociale functie waar leeropbrengsten van kinderen groot zijn door inzet van betrokken professionals en ouders. Plateau hecht aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid van haar personeel..

Onze kernwaarden zijn

Ontwikkeling, Respect, Plezier, Lef, Veiligheid.

Dit zijn onze scholen

 
 

Actueel

Overlijden stafmedewerker Hettie Tuik

Het bericht dat onze collega Hettie Tuik op 13 oktober jl. is overleden heeft ons diep geraakt en is voor ons nog niet te bevatten.
Hettie was werkzaam op het stafbureau van de stichting Plateau openbaar onderwijs Assen als medewerkster van het secretariaat.
Wij hebben Hettie gekend als een fijn en bescheiden mens waar iedereen bij Plateau zeer op gesteld was.
Zij heeft meer dan een jaar op moedige wijze gestreden tegen haar ziekte. Zij wilde er altijd voor haar gezin zijn. We moeten veel te vroeg afscheid nemen. Hettie, we zullen je erg missen. Rust zacht.
Wij wensen haar echtgenoot Marcel, haar kinderen Ilse en Lotte, haar ouders, familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Collega’s Stafbureau, Directeur bestuurder, Directieberaad, Raad van Toezicht en GMR
st. Plateau openbaar onderwijs Assen

 

 

 

VACATURES PLATEAU

INVALLEERKRACHTEN voor het schooljaar 2016-2017

Plateau openbaar onderwijs Assen zoekt nieuwe  collega’s die het boeiend vinden op onze scholen in te vallen bij ziekte en verlof. Ook  binnenkort afstuderende leerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen zich aanmelden.

Klik hier voor het Sollicitatieformulier Invalleerkracht

Meer informatie is te lezen onder “Personeelszaken