GMR - Notulen, etc.

Vergaderdata schooljaar 2017/2018

2017
maandag 25 september 2017
maandag 13 november 2017
maandag 18 december 2017

2018
maandag 29 januari 2018
maandag 5 maart 2018
maandag 23 april 2018
maandag 11 juni 2018
maandag 9 juli 2018

Notulen schooljaar 2017-2018
Notulen GMR-vergadering 25-09-2017
Notulen GMR-vergadering 13-11-2017
 

Jaarplan 2016-2017