VACATURES PLATEAU (do. 8 jun. 2017)

INVALLEERKRACHTEN 

Plateau openbaar onderwijs Assen zoekt nieuwe  collega’s die het boeiend vinden op onze scholen in te vallen bij ziekte en verlof. Ook  binnenkort afstuderende leerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen zich aanmelden.

Klik hier voor het Sollicitatieformulier Invalleerkracht

Meer informatie is te lezen onder “Personeelszaken_ (wo. 7 jun. 2017)Plateau opent 1e officiële Kindcentrum in Kloosterveen (do. 11 mei 2017)

Op 10 mei heeft wethouder Maurice Hoogeveen op ludieke wijze het eerste officiële kindcentrum van Plateau geopend. Samen met Jane en Taha, twee kinderen van Het Sterrenschip, rende hij door een papieren wand. Dit onder toeziend oog van genodigden en kinderen die als afvaardiging van Plateau onderwijs en kinderopvang aanwezig waren. De opening stond in het teken van de kinderen. Twee jonge dames verzorgden de muzikale omlijsting en twee anderen spraken de groep genodigden toe. Gezamenlijk namen zij de grote mensen bij de hand om het kindcentrum te bekijken en de jongste kinderen bij de opvang op te halen. Waarna de wethouder zijn openingswoord deed en Kindcentrum Het Sterrenschip officieel opende.


In de afgelopen jaren heeft Plateau een doorgaande leerlijn ontwikkeld waarin kinderen van 0-13jr opvang en onderwijs krijgen. Dit is gerealiseerd op de Alles-in-1-scholen in Peelo, Marsdijk en Kloosterveen. Om klaar te zijn voor de toekomst, waar het aanbieden van onderwijs, opvang en vrije tijd vanuit één doorgaande leerlijn gemeengoed wordt, gaat Plateau ook kinderopvang aanbieden.

Bij een Plateau kindcentrum wordt uitgegaan van een dagprogramma op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling van kinderen. Het wordt als één geheel geleid en de medewerkers vormen één team. Het Sterrenschip in de Assense wijk Kloosterveen, is het eerste kindcentrum waar dit daadwerkelijk vorm krijgt. De oplettende kijker heeft ook de nieuwe huisstijl van Plateau waargenomen. De frisse kleuren, ronde stiftletters en een stempel (avatar) met Het Sterrenschip erin kregen lovende woorden van de aanwezigen. Maar bij de kinderen viel vooral Toto, de avatar van Plateau Kinderopvang, in de smaak.

 

    


ASKA wordt Plateau Kinderopvang (di. 2 mei 2017)

De Algemene Stichting Kinderopvang Assen (ASKA) gaat miv 8 mei 2017 verder als Plateau Kinderopvang. Vanaf maart 2013 is er al een nauwe samenwerking tussen ASKA en Plateau Openbaar Onderwijs Assen. In de afgelopen jaren is daardoor een doorgaande leerlijn ontwikkeld waarin kinderen van 0-13jr opvang en onderwijs krijgen. Dit is gerealiseerd op de Alles-in-1-scholen in Peelo, Marsdijk en Kloosterveen. Om klaar te zijn voor de toekomst, waar het aanbieden van onderwijs, opvang en vrije tijd vanuit één doorgaande leerlijn gemeengoed wordt, gaat ASKA verder als Plateau Kinderopvang. Zowel Plateau als ASKA bevestigen dat er voor ouders en kinderen geen grote wijzigingen gaan plaatsvinden. Alle locaties in Assen, waaronder alle zelfstandige locaties, gaan over naar Plateau Kinderopvang. De kinderen worden op dezelfde locaties en door dezelfde leidsters opgevangen. De medewerkers van ASKA behouden hun baan. Ook ouders zijn geïnformeerd. Op 10 mei 2017 worden OBS Het Sterrenschip en KC Kloosterveste van ASKA het eerste officiële kindcentrum van Plateau. Dat is de eerste stap in de nieuwe beweging van school naar kindcentrum.

Klik hier voor het volledige persberichtOpenbare scholen in Assen zetten de deuren open (wo. 22 mrt. 2017)

Voor (toekomstige) ouders en andere belangstellenden wordt er op woensdag 22 maart van 9.00 tot 12.00 uur een Open Dag georganiseerd op alle openbare scholen in Assen. Voor iedereen is dit een mooie gelegenheid om eens vrijblijvend rond te kijken.


Alle openbare scholen in Assen hebben een eigen profiel. Het kan gaan om o.a. Dalton, Jenaplan, Ervaringsgericht, Adapatief, Cultuurschool, Praktijkonderwijs, Vakcollege of Technasium. Iedere school heeft haar specifieke deskundigheid, die zij ten goede laten komen aan de kinderen. Tijdens het Open Huis kunt u kennismaken met en vragen stellen over de school. De directies van de scholen en kinderen van de oudste groepen laten de school zien en vertellen over het onderwijs.

 

 


Open dag woensdag 28 september 2016 (do. 1 sept. 2016)

Voor nieuwe ouders en andere belangstellenden wordt er op woensdag 28 september van 9.00 tot 12.00 uur een Open Dag georganiseerd op alle openbare basisscholen in Assen. Voor iedereen is dit een mooie gelegenheid om eens vrijblijvend rond te kijken op de verschillende scholen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen.


Alle openbare basisscholen hebben een eigen profiel. Het kan gaan om o.a. Dalton, Jenaplan, Ervaringsgericht, modern klassikaal, Adaptief of Cultuurschool. Iedere school heeft haar specifieke deskundigheid, die zij ten goede laten komen aan de kinderen. Tijdens de Open Dag kunt u over alle schoolzaken geïnformeerd worden.

Alle scholen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen worden in de komende jaren “Alles-in-1-scholen”, waarin kinderen van 0 tot 12 jaar opgevangen kunnen worden van 7.00 tot 19.00 uur. Kinderopvang en een naschools activiteitenaanbod behoort dan tot de mogelijkheden. Op de Veldkei in de wijk Peelo, de Marskramer en de Heksenketel in Marsdijk zijn deze voorzieningen al gerealiseerd.

U bent van harte welkom op obs Het Sterrenschip, obs Kloosterveen, obs Baggelhuizen, obs Driemaster, obs De Velkei, obs Emmaschool, obs de Marskramer, obs De Heksenketel, obs Theo Thijssen, objs De Vuurvogel, sbo De Meander en obs Valkenhorst.


Breed aanbod scholing in Assen voor vluchtelingen (di. 17 mei 2016)

Op 1 juni gaat de vluchtelingenschool in Assen van start. De basisschool bij het asielzoekerscentrum in Assen start op 1 juni met enkele tientallen kinderen. In september trappen de internationale schakelklassen af.


Dat zegt Paul Moltmaker, directeur van Plateau, de stichting voor openbaar onderwijs in Assen. Zowel de schakelklassen als de school bij het azc zijn samenwerkingsprojecten. De azc-school krijgt hetzelfde concept als in Oranje en het personeel komt van COG Drenthe, Plateau en Jade. ''Momenteel zijn we bezig met de inrichting: digiborden, tafels, stoelen. Dat soort dingen’’, zegt Moltmaker.

Achter de school zit een flinke tijdsdruk en de invulling is nog best lastig. ''Je hebt weinig kinderen van dezelfde leeftijd, maar voordeel is wel dat alle kinderen stevig met de taal aan de slag gaan’’, zegt Moltmaker. De school begint in het oude NAM gebouw waar eind dit jaar een reguliere azc in komt. De school krijgt dan een zelfstandige unit op het terrein. Hoeveel kinderen op 1 juni in de schoolbanken zitten is gissen. ''Dat verandert per dag’’, zegt Moltmaker.

In het oude gebouw van de Driemaster in Pittelo komt een middelbare azc-school. Het Dr. Nassau College en cs Vincent van Gogh slaan hier de handen voor ineen, zegt wethouder Maurice Hoogeveen (D66). Hier komen ook de internationale schakelklassen voor het voorgezet onderwijs. ''Dan hebben we alles op een plek, zodat je expertise kunt bundelen’’, aldus Hoogeveen.

Het COG Drenthe en Plateau starten volgend schooljaar ook met internationale schakelklassen. Kinderen die nog geen jaar in Nederland zijn en zich aanmelden bij een reguliere school, komen eerst een jaar in de schakelklas. ''We zetten stevig in op de Nederlandse taal, maar ook cultuur is belangrijk’’, zegt Moltmaker. De schakelklassen zijn vaak hard nodig. ''Kinderen van statushouders of vluchtelingen hebben vaak een achterstand, maar ook extra zorg nodig. Dat is pittig voor leerkrachten’’, zegt Hoogeveen. 

Na een jaar in de schakelklas gaan de leerlingen naar een reguliere basisschool in de buurt. ''Als kinderen de taal niet machtig zijn, kunnen ze moeilijk meekomen’’, zegt Moltmaker. Na de zomer starten waarschijnlijk drie groepen. De docenten komen uit de eigen organisaties en volgens Moltmaker is er belangstelling genoeg. De schakelklassen voor de basisschool komen waarschijnlijk in MFA Pittelo.

Om de integratie van de kinderen uit de schakelklassen, de azc-school en het reguliere onderwijs te bevorderen starten volgend jaar ook verschillende projecten. ''Uiteindelijk zitten de leerlingen misschien wel bij elkaar in de klas. Dan is integratie alleen maar goed’’, vindt Moltmaker. Zo kan het zijn dat groep 8’ers straks voorlezen op de azc-school of dat kinderen uit een schakelklas hun verhaal vertellen aan andere kinderen.

Bron: www.dvhn.nl


Techniek centraal op obs Valkenhorst. (do. 12 mei 2016)

'Belangrijk voor talentenontwikkeling'

Met een spetterend openingsfeest op het schoolplein startte basisschool Valkenhorst deze week het project ‘Weken van de Techniek’. Leerkrachten liepen verkleed rond als wetenschappers en deden verschillende proefjes. Twee weken lang gaan alle leerlingen aan de slag met de verschillende thema’s rond techniek. 


"We vinden het project erg belangrijk in het kader van talentontwikkeling", vertelt Birgitt Teekens, leerkracht aan de Valkenhorst. "In het verleden deed alleen de bovenbouw mee aan de projecten, maar nu dus de hele school." 

De kleintjes van de onderbouw houden zich deze en volgende week bezig met techniek aan de hand van het thema water, terwijl de groepen 3 en 4 zich op vervoer en bewegen richten. Spiegelen staat centraal bij de kinderen van groep 5 en 6 en de bovenbouw benadert het project vanuit het thema zonne-energie.

Teekens: "De oudere leerlingen gaan zich in groepjes met de bijbehorende opdrachten bezighouden en leren te redeneren, onderzoeken en zelf oplossingen te bedenken. Het stimuleert de creativiteit en het denken. Door zelf dingen te ontdekken onthouden de kinderen de stof ook beter."

Het jong in aanraking brengen met techniek stimuleert mogelijk ook meer leerlingen om later een technische studie te kiezen. Teekens: "Maar je moet doen wat bij je past. Iedereen heeft zo z’n talenten en die proberen we hierop school optimaal te benutten." 

Kunst en cultuur
Obs Valkenhorst richt zich op een brede talentontwikkeling. Naast de kernvakken wordt ook veel aandacht besteed aan kunst en cultuur, sport en dus techniek en wetenschap. Elk jaar wordt een van deze thema’s in een project nader belicht. Op donderdag 19 mei wordt het project afgesloten met een voor iedereen toegankelijke tentoonstelling in de school van 15.15 tot 16.15 uur.

Bron: www.assercourant.nl


Het feest van het openbaar onderwijs; School!Week: Ik ben welkom (vr. 4 mrt. 2016)


Van 21 t/m 25 maart vieren de openbare scholen in Assen een feestje in het kader van School!Week. De inwoners van Assen kunnen dan kennismaken van de kracht van het openbaar onderwijs.

Binnen de openbare scholen is iedereen welkom, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of geaardheid. Dat is ook de gewoonste zaak van de wereld en daar zijn de openbare scholen trots op. Het motto van deze School!Week is daarom ook “Ik ben welkom!”
De openbare scholen in Assen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen, het Dr. Nassau College en PrO Assen besteden in deze School!Week extra aandacht aan de belangrijke kernwaarden, zoals wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving, levensbeschouwing en godsdienst.

Kees Vreugdenhil, directeur-bestuurder van het Dr. Nassau College onderschrijft de kernwaarden: “Door het openbare karakter van onze school benadrukken wij dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen qua levensbeschouwelijke achtergrond.” Hij geeft aan dat respect voor elkaar, de basis is voor goed onderwijs.

PrO Assen is de enige aanbieder van praktijkonderwijs in de regio. “Juist daarom is het extra belangrijk dat dit een openbare school is waar iedereen welkom is”, aldus Linze van der Tuin, directeur van PrO Assen.

De waarde van het openbaar onderwijs zit volgens Paul Moltmaker, algemeen directeur van Plateau Openbaar Onderwijs Assen, vooral in het feit dat kinderen voorbereid worden op de diversiteit, die ze in hun maatschappelijke carrière ook gaan tegenkomen. “Daarom is openbaar onderwijs beter voor onze kinderen en voor onze samenleving als geheel.”

De openbare scholen hebben deze School!Week een actief programma opgesteld waaraan leerlingen, ouders, andere belangstellenden en leerkrachten kunnen deelnemen. Zo wordt er op vrijdag 18 maart gestart met een groot Onderwijsdebat in het Stadhuis. Kinderen van alle openbare scholen gaan dan met elkaar in debat over de Rechten van het Kind. Op woensdag 23 maart van 9.00-12.00 uur wordt er op alle openbare scholen in Assen een Open Dag georganiseerd, waar iedereen welkom is.
 


Oproep invalgroepsleerkrachten (vr. 19 feb. 2016)


Kijk voor meer informatie op de pagina Personeelszaken


Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen (do. 3 dec. 2015)

Met ingang van 1 januari 2016 is Stichting Plateau het zelfstandig bestuur van 11 openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Assen.


Voor de dagelijkse gang van zaken verandert er per 1 januari 2016 voor onze ouders en leerlingen niets. Dezelfde onderwijzers blijven de leerlingen onderwijzen op hetzelfde hoogwaardige niveau binnen de vertrouwde school in de buurt. Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen vindt het vooral belangrijk om datgene wat het tot nu toe bereikt heeft te handhaven en te borgen.

Dat er daarnaast straks mogelijkheden zijn om sneller en efficiënter in te spelen op de veranderingen in de onderwijswereld is prettig. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld passend onderwijs, opbrengstgericht werken, alles-in-1-scholen en andere schooltijden. We zijn als zelfstandige stichting klaar voor de toekomst doordat we slagvaardiger en wendbaarder zullen zijn. We stellen ons bij Stichting Plateau als doel elke dag een beetje beter onderwijs te verzorgen. We gaan dus niet veranderen om het veranderen, maar pakken de handschoen op en gaan aan de slag wanneer we iets kunnen verbeteren.


Veldkei Alles in 1 school (do. 3 dec. 2015)

Vanaf schooljaar 2015-2016 is De Veldkei een "Alles in 1 school". Dat betekent dat we alles onder één dak hebben. In ons gebouw kunnen kinderen van 0 t/m 12 jaar terecht voor kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool.

Van 7.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds biedt De Veldkei een combinatie van opvang, opvoeding en onderwijs. In de Alles in 1 school werken we samen met de Algemene Stichting Kinderopvang Assen (ASKA) en de Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen (SPA). Door deze samenwerking is er sprake van een duidelijke pedagogische en didactische lijn. Dit zorgt voor rust, duidelijkheid en vertrouwen binnen het gebouw.

Lees meer op de website van De Veldkei.Leden Nieuwe Raad van Toezicht (vr. 3 jul. 2015)

De gemeenteraad heeft donderdag 2 juli 2015 besloten dat Plateau per 1 januari 2016 verzelfstandigd wordt.

Het bestuur van de nieuwe organisatie wordt gevormd door een Raad van Toezicht.
Plateau zoekt daarom leden voor een nieuw op te richten Raad van Toezicht.
In het najaar van 2015 zal de Raad van Toezicht geïnstalleerd worden.


Klik hier voor de vacature-advertentietekst

Klik hier voor de profielschets
 


Meander 2e in Finale Kern met Pit (do. 2 apr. 2015)

Zaterdag 28 maart is de expertgroep schoolomgeving van SBO de Meander naar Utrecht geweest om mee te dingen naar de Gouden Pit.


Zij werden ondersteund door Henk Westerhof, Michelle Bieleveld van de Gemeente Assen en wethouder Harmke Vlieg van de Gemeente Assen. Als Drentse winnaar van Kern met Pit mocht de Meander met het project het Meanderbosje onze stad en de provincie vertegenwoordigen. De film was een groot succes, maar winnaar werd het dorp Rietmolen uit Gelderland; zij hebben de Gouden Pit gewonnen. De Meander is goede tweede van Nederland geworden en daarmee hebben ze een cheque van € 2000,- gewonnen. Mede door de vele internetstemmen hebben ze dit voor elkaar gekregen. Langs deze weg willen wij een ieder die op het project gestemd heeft hartelijk bedanken! Het geld zal goed worden besteed aan het Meanderbosje!


Natuurspeelplaats obs de Veldkei (wo. 25 mrt. 2015)

Midden in Peelo, tussen het winkelcentrum en obs De Veldkei groeit langzaam maar zeker een pareltje in de wijk. We hebben het over de natuurspeelplaats achter De Veldkei.


Waar eerst de noodlokalen stonden, verrijst nu stukje bij beetje een prachtige strook openbaar groen. Kinderen maar ook ouderen kunnen zich daar op een prettige manier vermaken.

In het najaar van 2010 maakten het Bewoners Overleg Peelo, de Brede School en obs De Veldkei hiermee een begin. Inmiddels zijn de wandelpaden, het amfitheater, de waterpomp en het bruggetje over de sloot klaar. 

En dus werd het tijd voor de volgende stap. Die is gezet op woensdag 18 maart jl., de Nationale Boomfeestdag. Om 9.00 uur is de eerste boom in de grond gezet door Wethouder Ruud Wiersema.

Vervolgens hebben 45 kinderen van de school 250 bomen en struiken geplant. De kinderen deden het overigens niet alleen hoor. Ze kregen hulp van ouders, wijkbewoners en mensen van de gemeente Assen.


De Emmaschool is gezond ! (di. 24 mrt. 2015)

De Emmaschool heeft, als eerste Asser basisschool, het landelijke vignet Gezonde School voor het thema Sociaal-Emotionele ontwikkeling behaald.


Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties en is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school laten zien dat zij dit erg belangrijk vindt. De GGD Drenthe heeft de Emmaschool ondersteund in dit traject.

Werken aan gezondheid en veiligheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Emmaschool voor een veilige schoolomgeving én heeft de school speerpunten op het gebied van persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Het veiligheidsgevoel en de constante aandacht hiervoor is op de Emmaschool vanzelfsprekend. Naast de schoolbrede Kanjertraining en diverse protocollen voor kindermishandeling, pesten en sociale media is er een Kindercoach op school, die individuele of groepjes kinderen kan ondersteunen in hun ontwikkeling.

Directeur Han Sijbring van de Emmaschool is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat we voldoen aan de eisen, die aan het vignet gesteld worden! We werken preventief aan de sociale vaardigheden en als het nodig is, kunnen we individuele kinderen, in samenwerking met de ouders, goed opvangen”.

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.


Al 400 aanmeldingen reünie Theo Thijssen (di. 10 mrt. 2015)

Voor de reünie van OBS Theo Thijssen op 28 maart 2015 hebben zich al 400 mensen aangemeld.


Lees verder op de website van de Asser Courant.

http://www.assercourant.nl/algemeen/algemeen-1/al-400-deelnemers-aangemeld-voor-grote-reunie-obs-theo-thijssen

 

 


Meanderbosje wint predicaat (vr. 13 feb. 2015)

Sbo de Meander uit Assen heeft het predicaat ‘Kern met Pit’ gekregen. De jury van Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij oordeelde dat het project Natuurlijk spelen bij de Meander met succes is afgerond. Daarmee is De Meander provinciaal winnaar geworden.


Lees verder op: http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/34543/meanderbosje-bezorgt-sbo-de-meander-predicaat-kern-met-pit/#sthash.s8ViKjk4.dpuf


18 maart 2015 Open Dag Openbaar Onderwijs (do. 22 jan. 2015)

Op 18 maart 2015 houden de openbare scholen in Assen een Open Dag.

U bent van harte welkom om kennis te komen maken met de scholen, de mensen en de cultuur van het openbaar onderwijs in Assen.


Klik hier voor de poster

 


Theo Thijssen 125 jaar: Reünie 28-3-15 (do. 22 jan. 2015)

2015 is het jaar dat o.b.s. Theo Thijssen 125 jaar bestaat!

Met de komst van het nieuwe jaar komt de feestweek met rasse schreden dichterbij. Op 28 maart van 14:00 uur tot 17:00 uur organiseren we een reünie voor onze oud-leerlingen en oud-leerkrachten in school. Het huidige adres van de school is: Sluisstraat 139, 9406 AX Assen!


We hopen op een grote opkomst, want een reünie van zo’n oude school is pas geslaagd als de opkomst groot is. Dus hoort zegt het voort!!! Tot nu toe hebben zich ruim 250 mensen aangemeld. We hopen natuurlijk dat het aantal flink gaat stijgen als de dag van de reünie nadert.

Voor de reünie heffen we geen entree om de drempel zo laag mogelijk te houden, maar voor consumpties wordt een bijdrage gevraagd. Om logistieke redenen is het belangrijk dat we zicht hebben op het aantal reünisten. Opgeven kan via facebook: OBS Theo Thijssen of via de mail: 125jaar@obstheothijssen.nl . Wij gaan er van uit dat u komt als u zich heeft opgegeven. U ontvangt geen bevestiging. Actuele informatie is steeds te vinden op de website van school: www.obstheothijssen.nl of op facebook. Houdt u deze media in de gaten.

De reüniecommissie (Jan Houwing, Nellie Strating, Marla Hendriks, Chris Rotgers en Heleen Achterop)

 


Excellentie Traject Drenthe (di. 20 jan. 2015)

Woensdag 14 januari 2015 hebben de Emmaschool en de Driemaster uit handen van gedeputeerde A. vd Tuuk het predicaat “deelnemer excellentietraject Drenthe” mogen ontvangen.


De Emmaschool heeft daarvoor extra inspanningen verricht op het gebied van kwaliteitsbeleid, gedifferentieerd werken, hoogbegaafdheid, Engels en sociaal-emotionele vorming.

De Driemaster op de gebieden leesonderwijs, fitheid (halfuursactiviteiten) en veiligheid (niet toevallig zijn de drie sterke punten van de school kennis, fitheid, veiligheid).

Plateau is er trots op deze scholen in ons bestuur te hebben en feliciteert de directies, teams en leerlingen met deze mijlpaal.


OBS Driemaster herdenkt bij Joods oorlogsmonument (vr. 3 okt. 2014)

Leerlingen van de groepen 7 en 8 van obs Driemaster in Assen hebben op donderdagochtend 2 oktober een korte herdenkingsplechtigheid gehouden bij het Joods oorlogsmonument in de Oudestraat. De school heeft het gedenkteken een aantal jaar geleden geadopteerd. De leerlingen van obs Driemaster betuigden bij het monument hun respect voor de gedeporteerde Joden uit Assen in de Tweede Wereldoorlog. Het was deze donderdag precies 72 jaar geleden, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse Assenaren door de Duitse bezetter werden gedeporteerd. Van de 500 keerden er na de oorlog 25 terug. Om die traumatische gebeurtenis nooit meer te vergeten, maakte kunstenaar Sam Drukker het monument, dat dus door obs Driemaster in de armen is gesloten. Zodat ook de huidige generatie kinderen zich ervan bewust is dat een heel volk tussen 1940 en 1945 werd opgejaagd en uitgemoord en dat de vrijheid waarin zij nu leven niet vanzelfsprekend is. Er werden donderdag bloemen neergelegd, de leerlingen Ires, Sahel, Andrea, Irma en Fatima droegen een gedicht voor en waarnemend burgemeester Carry Abbenhues hield een toespraak.
 

Bron: www.assercourant.nl

 


De Emmaschool bestaat 85 jaar ! (wo. 17 sept. 2014)

De Emmaschool bestaat deze maand 85 jaar en dat wordt van 15 t/m 18 september gevierd met een grootse projectweek. Het thema is Circus en er komen echte circusartiesten naar school.


Vanaf maandag wordt er veel geoefend, op donderdag 18 september komt er zelfs een echte circustent op het schoolplein, waar alle kinderen hun acts laten zien aan de ouders en andere belangstellenden. Op het schoolplein regelt een werkgroep een gezellige circusmarkt, waar o.a. eten en drinken te verkrijgen is.
De Emmaschool is gebouwd als “school 1” in 1929. Het werd de tweede opleidingsschool van Assen. Een opleidingsschool beschikte over een zevende klas, speciaal bedoeld om leerlingen voor te bereiden op een goede aansluiting op de HBS of het gymnasium. Vanaf 1946 wordt eerst het zevende leerjaar en nog later de term opleidingsschool afgeschaft. De Emmaschool krijgt pas haar naam in de jaren vijftig. Eerst heet het in de volksmond “Emmastraatschool”, later officieel “Emmaschool”.

De Emmaschool heeft haar naam verbonden aan Emma van Waldeck-Pyrmont. Als regentes nam zij het koninklijk gezag waar; eerst enkele dagen voor de dood voor haar echtgenoot, de daarop volgende jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina, de Koningin.

De eerste directeur van “School 1” werd de heer Tolsma. In zijn  toespraak bij de opening van de school geeft deze hoog op over de prachtige omgeving waarin de school is gebouwd en vraagt zich af of er in Nederland een school te vinden zou zijn die deze school met haar omgeving evenaart of overtreft.

Tijdens de oorlogsjaren gaan de lessen in de school eerst nog een tijd gewoon door, zij het dan dat er in de zevende klas verplicht het vak Duits op de agenda komt en dat in 1942 de leerlingen van de school in het Asserbos eikels, kastanjes en beukennootjes moeten zoeken t.b.v. de voedselvoorziening. Vanaf 1943 wordt een deel van de school gevorderd door de Duitsers en worden de lessen gegeven in school 2 en nog later in huiskamers van ouders en leerkrachten.

Het prachtige gebouw van de architect Jansen van Galen is sinds 1929 diverse keren verbouwd. De eerste verbouwing was in 1980 en betrof een gemeenschapsruimte De andere helft van het overgebleven lokaal werd teamkamer.  In 1984 volgde een tweede verbouwing. In het kader van de “basisschool” was er een speellokaal nodig. Weer werd een lokaal opgeofferd. Op dat moment waren er nog slechts 120 leerlingen, zodat er wel een lokaal gemist kon worden.

Het leerlingental zou nog dalen tot 88. Reden voor de gemeenteraad om de school op te willen heffen. Gelukkig kon de toenmalige medezeggenschapsraad, dankzij een zeer gunstige prognose van Folkert van der Meer, de gemeenteraad overtuigen de Emmaschool nog een kans te geven. Dat de prognose uitkwam is sindsdien wel gebleken. Inmiddels telt de school bijna 340 leerlingen in 13 groepen.

Ook op onderwijskundig gebied is er de afgelopen jaren het nodige veranderd. In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het individuele kind en zijn er dag – en weektaken ingevoerd. Nog steeds staat kennisoverdracht hoog in het vaandel van de Emmaschool, maar ook sociale en creatieve vaardigheden komt voldoende aan bod. Vanaf 2010 wordt er in alle groepen ook Engels gegeven door een vakleerkracht en dat heeft de school een nieuwe boost gegeven. Kinderen en ouders zijn erg enthousiast over deze vernieuwingen.

Komende maand start het team met de opleiding tot Kanjertrainer en we hopen in het voorjaar van 2015 Kanjerschool te zijn.

De festiviteiten zijn te volgen via de website www.emmaschool-assen.nl en via twitter @EmmaschoolAssen
 


Startgroep peuters op obs de Valkenhorst (di. 9 sept. 2014)

Donderdag 4 september 2014 was het feest op obs Valkenhorst.  Wethouder Maurice Hoogeveen heeft samen met Paul Moltmaker, algemeen directeur van Plateau Openbaar Onderwijs, de laatste plant gepoot op het speelplein van de Startgroep en zo het sein gegeven tot in gebruik nemen van het lokaal en het speelplein van deze peutergroep.In deze groep werkt een leerkracht van de basisschool samen met een leidster van de SPA. Peuters gaan hier  4 ochtenden naar toe. Voor  de kinderen  van deze groep is het mogelijk vanaf 3,5 jaar een 5e ochtend te wennen in een kleutergroep van de Valkenhorst.  Hun vaste leidster gaat dan mee.

Om het spelend ontwikkelen van peuter naar kleuter nog meer te stimuleren , dus de doorgaande lijn bevorderen, is ervoor gekozen de Startgroep  te verhuizen van Peuterica naar  het gebouw van obs Valkenhorst.
De wethouder gaf in zijn toespraak aan dat dit een prachtig initiatief is en gezien kan worden als een voorloper op de Integrale Kind Centra ( IKC).

De peuters kunnen gebruik maken van alle voorzieningen van de school en daar waar gewenst aansluiten bij de activiteiten van de basisschool. Voor hen is naast een peuterlokaal  ook een uitdagend plein aangelegd waarin veel  valt te ontdekken.
De locatie op obs Valkenhorst draagt bij aan een optimale ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 12 jaar.


Japanners bij OBJS de Vuurvogel (wo. 27 aug. 2014)

Dinsdag 26 augustus 2014 hadden de leerlingen van Jenaplanschool De Vuurvogel hoog bezoek!

Docenten en studenten uit Japan kwamen op school om te ontdekken waarom Nederlandse kinderen tot de gelukkigste kinderen van de wereld horen. Dit in tegenstelling tot de Japanse kinderen, die juist tot de ongelukkigste horen.


De groep is te gast bij Jenaplan Advies en Scholing in Echten, en krijgt veel informatie over het Jenaplanonderwijs in Nederland. Dat nemen ze mee naar Japan, dat heel erg in ontwikkeling is op het gebied van economie, democratie en onderwijs.

De bezoekers hebben rondgekeken in de verschillende groepen en een presentatie bijgewoond van directeur Irma Veenhuizen over de school en het Jenaplanonderwijs in het algemeen.
Het viel ze vooral op dat de leerlingen aan het werk gingen zonder dat de juf op een fluitje hoefde te blazen. Ze vonden dat de kinderen veel leerden, zonder de hele dag met hun neus in de boeken te zitten. Ze hebben de verschillende facetten van het Jenaplan in gesprek, spel, werk en viering goed kunnen zien.

In één groep kan nu iedereen een kraanvogel vouwen, omdat ze dat van één van de Japanse juffen hebben geleerd.

Het was een bijzondere dag!

 


Jeugddebat Openbaar Onderwijs 14-3-14 (wo. 2 apr. 2014)

Op vrijdagmiddag 14 maart jl. heeft een debat plaatsgevonden voor leerlingen van het openbaar onderwijs in Assen. Dit debat werd voor het derde jaar georganiseerd door de werkgroep “openbaar onderwijs” waarin collega’s van het Dr. Nassau College, PrO Assen en Plateau zitting hebben.
Ongeveer 40 leerlingen hebben in de Raadszaal van het Stadhuis deelgenomen aan het openbaar onderwijs debat.
Het debat werd georganiseerd als start van de landelijke openbaar onderwijs campagne “School!Week, een initiatief van VOS / ABB en de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.De werkgroep had alle scholen gevraagd om in de week voorafgaand aan het debat in de groepen 7 en 8 aandacht te besteden aan debatteren. Vervolgens heeft iedere school  twee leerlingen geselecteerd om deel te nemen aan het openbaar onderwijsdebat.
De deelnemers waren leerlingen van het Dr. Nassau College locatie Penta en locatie Quintus, leerlingen van PrO Assen (Praktijk Onderwijs) en leerlingen uit de groepen 7 en 8 van Plateau.

Het debat werd geleid door Mitchell Stam, leerling van het dr. Nassau College.
In de eerste rond debatteerden de Plateau-leerlingen van groep 7 en 8 samen met de onderbouwleerlingen van het Dr. Nassau College en Pro Assen met elkaar. Na een inleidend filmpje debatteerden de leerlingen over stellingen zoals: “We halen geen aardgas meer uit de bodem in Groningen” en “Van Zwart Piet blijf je af!”.
Wethouder Maurice Hoogeveen was aanwezig zijn en gaf de leerlingen feedback op hun debatvaardigheden.

Na de pauze gingen de bovenbouwleerlingen van het Dr. Nassau College en Pro Assen in debat met de aanwezige afgevaardigden van de lokale politieke partijen.  In een soms pittig debat werden op respectvolle wijze soms totaal verschillende meningen uitgewisseld.
We kunnen terugkijken op een geslaagd openbaar onderwijs debat.

Chris Mailly
Chris Vegter
Henriët Westerhof

De foto’s zijn beschikbaar gesteld door Tonnie Pijper.

 


Studiedag bij JWF-kazerne geslaagd! (do. 6 mrt. 2014)

Plateau was woensdag 5-3-14 te gast bij de Johan Willem Friso Kazerne. Daar heeft ons personeel een afwisselend en spannend programma gevolgd.


Dankzij een unieke samenwerking met het Schoolbataljon Noord dat gestationeerd is in de Johan Willem Friso kazerne hebben de bijna 400 personeelsleden van Plateau een bijzondere en geslaagde studiedag gehad. Beide organisaties zijn opleiders, daarom heeft Defensie letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken gegeven aan Plateau. 

Het personeel werd met militaire trucks vanaf de parkeerplaats vervoerd naar de filmzaal waar de dag begon. Na de opening door stafadjudant Kees Bak en majoor Wieffer nam Ronald Hünneman het woord over. Hij heeft een lezing gegeven over verschillende communicatieniveau's (niveau's van intentionaliteit). Zijn boodschap kwam erop neer dat wij de professionals zijn en dat van ons verwacht wordt dat wij het juiste communicatiemiveau kiezen en de juiste stijl die past bij de leerling en zijn/haar ouders. Hünneman wees erop dat de onbekende situatie waarin de leerkrachten tijdens de dag verkeerden, een situatie is die voor hun leerlingen regelmatig voorkomt.

De lunch werd door de directie- en stafleden verzorgd. Er was geen sprake van militaire precisie, maar de gezamenlijke aanpak bleek minstens zo effectief te zijn. Bij de evaluatie achteraf kwamen er complimenten vanuit Defensie over het resultaat.

Voor het middagprogramma heeft Schoolbataljon Noord 16 instructeurs beschikbaar gesteld. In groepen van 20 tot 25 personen werden verschillende oefeningen gedaan om leiderschapsvaardigheden en groepsprocessen te begrijpen. Het heerlijke weer en de ongebruikelijke omgeving zorgden voor een middag vol avontuur, nieuwe ervaringen en hilariteit.

Het formele deel van de dag werd afgesloten door Ronald Hünneman die videobeelden van de dag kon gebruiken bij zijn eindpresentatie.

Onder het genot van een drankje werd er kort teruggekeken op een zeer geslaagde studiedag.
Met dank aan Schoolbataljon Noord en het ministerie van Defensie voor hun gastvrijheid en medewerking.

Ook het Dagblad van het Noorden heeft over ons bericht: klik hier.


SBO de Meander - Beste Onderwijs Werkgever 2013 (di. 26 nov. 2013)

SBO de Meander heeft de 1e prijs gewonnen in de verkiezing tot Beste Onderwijs Werkgever 2013!


SBO de Meander levert goed onderwijs in een prettig klimaat voor kinderen en personeel. Het winnen van de 1e prijs bevestigt dat maar weer. De woorden van de jury spreken voor zich.

Hieronder de letterlijke tekst van het juryrapport zoals dat werd voorgelezen tijdens de uitreiking:

Juryrapport Beste onderwijswerkgever 2013

Positionering van de prijs

Het is de derde keer dat de prijs voor de beste onderwijswerkgever van Nederland wordt uitgereikt.

De verkiezing van de uiteindelijke winnaar is door een getrapt systeem gebeurd: scholen konden in eerste instantie worden genomineerd door de eigen personeelsleden. Scholen die vaak genomineerd zijn hebben een uitgebreidere vragenlijst onder het team uitgezet, en uiteindelijk heeft dat geleid tot een normering en waardering op een aantal thema’s zoals organisatietrots en onderwijskundig leiderschap.

DUO Onderwijsonderzoek heeft dit gehele getrapte proces georganiseerd, en cijfermatig doorgerekend volgens bedrijfswetenschappelijke normen.

Twee adviescommissies, dit jaar bestaande uit Corine van Doornum en Partricia Bleeker die scholen voor Voortgezet Onderwijs bezochten-onderzochten en Rianne Koole en Bob Elemans die dat deden voor scholen voor Primair Onderwijs. Alle leden van de adviescommissie zijn zelf schoolleider, en tevens masterstudent aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement.

Dit derde jaar is een toenemend aantal scholen genomineerd geweest door eigen personeelsleden. Ruim 1600 personeelsleden hebben hun school genomineerd en dat vinden wij veel. Nu dit zo is blijkt ook dat het niveau van de uiteindelijke winnaars van dit onderzoek inderdaad kunnen worden gerekend tot de beste onderwijswerkgevers van Nederland en dat de uiteindelijke scores dicht bij elkaar liggen.

Dit maakte de afweging van de jury dit jaar geen gemakkelijke. Uiteindelijk hebben wij de adviezen van de adviescommissies overgenomen en is de jury gekomen tot de verkiezing van de school in VO en PO die de eerste prijs verdient. Deze scholen ontvangen een prijs bestaande uit ‘de eer’, een banner, een beker en een geldprijs van € 1000,- ter vrije besteding aan het onderwijs.

Maar gezien de geringe verschillen met de scholen die als tweede zijn geëindigd willen wij zeker benadrukken dat ook deze scholen kunnen worden gerekend tot uitstekende onderwijswerkgevers. Daardoor ontvangen zij ook een prijs in de vorm van ‘de eer’, een beker en een geldprijs van € 500,-.

De jury maakt de prijswinnaars van het primair onderwijs nu bekend:
Tweede plaats: ’t Bastion

Eerste plaats: De Meander.

Ook hier kunnen beide scholen trots zijn op de wijze waarop er door het personeel over de school wordt gesproken. De sfeer, de trots op de organisatie, het onderwijskundig leiderschap is aan beide scholen hoog.

Wat opvalt bij De Meander is het continue monitoren van de leerlingen en de eigen kwaliteit, waarbij het eigen onderwijsconcept ‘Team onderwijs op maat’ centraal staat. Zowel voor de organisatie, de medewerkers als de leerlingen geldt dit TOM als rode draad in de schoolloopbaan. De resultaten worden op alle mogelijke manieren gedeeld, waarbij transparantie het kernwoord is. Wat ook bijzonder is, is dat de school werkt met expert- en werkgroepen die frequent overleg hebben met directie/MT. Deze expert- en werkgroepen presenteren een aantal malen per jaar hun voortgang aan het team. Hiermee vindt er continue terugkoppeling en voortgangsbewaking plaats.
 


Unive Collectieve Zorgverzekering 2014 (wo. 13 nov. 2013)

Ook in 2014 kan het personeel van Plateau gebruik maken van de collectiviteitsregeling voor de zorgkostenverzekering van Univé. Univé geeft daarmee interessante kortingen aan het aangesloten personeel.


Hieronder vindt u een toelichting van Univé op het aanbod en de wijzigingen ten opzichte van 2013.

Ook in 2014 bent u goed verzekerd bij Univé
Univé heeft geen winstoogmerk. We streven ernaar goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen wij door de zorg slimmer te organiseren en door rekening te houden met de wensen van onze verzekerden. U ziet dit terug in de ruime vergoedingen van onze aanvullende verzekeringen. Ook bieden wij de beste service.

Wijzigingen basisverzekering 2014
Per 1 januari 2014 wijzigt de overheid een aantal vergoedingen in de basisverzekering.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Het recht op dyslexiezorg bij kinderen met ernstige dyslexie geldt voor kinderen vanaf 7 jaar of ouder, die basisonderwijs volgen
• Bij lichte psychische klachten kan men vaker een beroep doen op uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ, bij aanhoudende of verergerende klachten kan een verwijzing volgen voor de generalistische basis GGZ
• Voorkeursgeneesmiddelen zijn vrijgesteld van het eigen risico maar de kosten die apotheek in rekening brengt om het middel te leveren (terhandstellingskosten), vallen wel onder het eigen risico
• Voor enkele groepen drinkvoeding heeft Univé voorkeursproducten geselecteerd
• Voetzorg voor verzekerden met diabetes Mellitus type 1 of 2 valt voortaan onder huisartsenzorg en mag worden verleend door een gespecialiseerde pedicure of podotherapeut

Daarnaast verhoogt de overheid het verplichte eigen risico op de basisverzekering van € 350,- naar € 360,- per premiebetalende verzekerde per jaar.

Aanvullende verzekeringen
De belangrijkste aanpassingen in onze aanvullende verzekeringen hebben te maken met de wijzigingen in de basisverzekering. De vergoedingen die uit de basisverzekering gaan, hebben wij zoveel mogelijk opgenomen in onze aanvullende verzekeringen.
De gedetailleerde wijzigingen van de basisverzekering en onze aanvullende pakketten, vindt u in de wijzigingsoverzichten op www.unive.nl/collectief/brochures.

Informatie verzekerden
Uiterlijk 19 november 2013 ontvangen verzekerden van uw collectiviteit hun polis voor volgend jaar, een begeleidende brief en een overzicht met de wijzigingen in hun zorgverzekering.
Zij kunnen eventueel gewenste wijzigingen in hun gegevens of polis doorgeven via Mijn Univé. Zij kunnen ook op 14 en/of 28 december naar de Zorg Advies dagen van Univé komen. Kijk voor meer info op www.unive.nl/zorgadviesdagen.

Overstappen naar Univé?
Willen uw medewerkers overstappen naar Univé? Attendeert u hen er dan op, dat zij hun huidige zorgverzekering voor 1 januari 2014 opzeggen. Zij kunnen zich dan tot 1 februari 2014 aanmelden bij Univé.

365 dagen per jaar met zorg verzekerd
Een goede zorgverzekering gaat veel verder dan alleen een goede dekking en prijs. Daarom staan we niet alleen nu, maar het hele jaar voor u klaar.

Meer informatie?
Neemt u dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst bij het verstrekken van aanvullende informatie en beantwoorden van uw vragen. Ook kunt u natuurlijk op onze website www.unive.nl alle informatie nalezen

Bijlagen:
Premietabel 2014
Vergoedingenoverzicht 2014
Werving 2014
 


Pensioen3daagse (di. 17 sept. 2013)

Pensioen3daagse: "Heb jij het goed voor elkaar?"
Dit jaar doet Plateau mee aan de landelijke Pensioen3daagse, een initiatief van onder andere de overheid. Het thema van 2013 is: ‘Heb jij het goed voor elkaar?’ Tijdens deze drie dagen vinden er in het hele land activiteiten plaats om mensen overzicht en inzicht te geven in hun pensioen. Doel van de Pensioen3daagse is dat mensen zich actief gaan verdiepen in hun pensioen. Kijkt u eens op de website van de Pensioen3daagse via 
http://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/pensioen3daagse-2013/check-je-pensioen.aspx
 


Jeugddebat Openbaar Onderwijs Assen in Gemeentehuis (wo. 10 apr. 2013)

Jeugddebat Openbaar Onderwijs Assen in Gemeentehuis

Op vrijdag 22 maart 2013 hebben kinderen uit het openbaar onderwijs in Assen deelgenomen aan een jeugddebat in het gemeentehuis.


Ze discussieerden over verschillende onderwerpen in aanwezigheid van burgemeester Sicko Heldoorn.

Klik hier voor een dia-impressie van het jeugddebat.
 


OBS de Veldkei Noord-Nederlands kampioen schaken (za. 16 mrt. 2013)

Vier leerlingen OBS de Veldkei Noord-Nederlands kampioen schaken. Lees meer...Download de Plateau - App ! (di. 29 jan. 2013)

Klik hier voor de Plateau - App !Persbericht 19-12-12: Werkgelegenheid behouden! (wo. 19 dec. 2012)

Persbericht 19-12-12: Werkgelegenheid behouden!Studiedag Passend Onderwijs 21 maart 2012 (do. 15 mrt. 2012)

Persbericht n.a.v. de studiedag over passend onderwijs op woensdag 21 maart 2012.
 Passend Onderwijs en Consequenties voor Rugzakjes (di. 15 mrt. 2011)

Onze algemeen directeur, Paul Moltmaker, heeft in een brief aan de ouders/verzorgers van Plateau-leerlingen uitgelegd wat de stand van zaken is met Passend Onderwijs, de rugzakjes en de scholen van REC3 en 4.

Klik hier voor de tekst
 Onderwijsinspectie weer positief over Plateau (di. 9 nov. 2010)

Kwaliteit erkend door Onderwijsinspectie

Vandaag (9-11-2010) heeft de inspecteur van het onderwijs medegedeeld dat de elf basisscholen en SBO de Meander wederom in het 'basisarrangement' worden geplaatst. Dat betekent dat Plateau kwalitatief goede scholen heeft die geen extra toezicht nodig hebben.

Gefeliciteerd en complimenten voor alle collega's!Website Plato-klassen online! (do. 18 feb. 2010)

Klik hier voor de website over Plato-klassen
 Plato-klassen bij Plateau (vr. 5 feb. 2010)

Plato-klassen bij Plateau4000e leerling verwelkomd ! (wo. 2 dec. 2009)

Plateau verwelkomt 4000e leerling

Nora Ausma die op 30 november begonnen is in groep 1 van de Daltonschool Kloosterveen is de 4000e leerling in het openbaar basisonderwijs in Assen. Nora en haar ouders en grootouders werden op 2 december gefeliciteerd en verwelkomd door onderwijswethouder Jaap Kuin en de algemeen directeur, Paul Moltmaker.

Alle leerkrachten van Plateau werden namens het bestuur getrakteerd. Voor alle leerlingen van de Plateau scholen werd voor 4000 Euro aan leesboeken aangeschaft.

Het gaat goed met het openbaar basisonderwijs in Assen. Waar elders in Nederland sprake is van een lichte daling ten opzichte het bijzonder onderwijs groeien de openbare basisscholen in Assen juist sneller dan de bijzondere. Van de openbare basisscholen in Assen groeit obs Kloosterveen het snelste. In vijf jaar tijd is de school gegroeid van nul naar bijna 500 leerlingen. In februari volgend jaar denkt de school de 500e leerling in te schrijven.

 Studiedag Passend Onderwijs 09-09-09 groot succes! (vr. 11 sept. 2009)

Studiedag Passend Onderwijs 09-09-09 groot succesMexicaanse griep / Influenza A (H1N1) (do. 20 aug. 2009)

Hier vindt u informatie over de Mexicaanse griep (Influenza A - H1N1).Inspectie positief over Plateau (ma. 16 mrt. 2009)

PERSBERICHT


Inspectie positief over openbare basisscholen Plateau

De Onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van de dertien openbare basisscholen in Assen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de inspectie bij alle basisscholen. De laatste jaren scoren de openbare basisscholen in Assen al een ruime voldoende.

Voor het onderzoek naar de kwaliteit van basisscholen kijkt de Onderwijsinspectie naar de gemiddelde scores op de Citotoets en tevredenheid van ouders.

De openbare basisscholen zijn blij met de beoordeling door de onderwijsinspectie. Ze zien het als het resultaat van investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Ook voor de komende jaren staan er nieuwe investeringen op de rol. Het gaat dan bijvoorbeeld om taal- en rekenprogramma’s. Ook is er een subsidieaanvraag gedaan bij het Ministerie van OC en W voor een programma voor talentvolle kinderen. Hierin worden mogelijkheden voor hun ontplooiing vergroot.


Plateau openbaar onderwijs Assen
 Website Plateau in januari 2009 on-line! (wo. 3 dec. 2008)