Kindcentrum Baggelhuizen

Cultuur en naar een nieuw gebouw 

Kindcentrum Baggelhuizen is een cultureel kindcentrum en dat houdt in dat we graag en veel aandacht schenken aan cultuur in de meest brede zin van het woord. De speciale ateliers, de Algemene Muzikale Vorming en de eigen radio-omroep zijn daar mooie voorbeelden van.

Op Kindcentrum Baggelhuizen willen we kinderen de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen in een veilige omgeving. We volgen hun ontwikkeling daarom voortdurend en nauwgezet via ons leerlingvolgsysteem. Waar nodig zorgen we voor extra uitdaging of ondersteuning.

In het schooljaar 2008-2009 starten we met de bouw van een gloednieuw, modern schoolgebouw. Het kindcentrum krijgt dan een plaats in het grotere geheel van een multifunctioneel gebouw voor de wijk Baggelhuizen, dat onder andere ook voor-, tussen- en naschoolse opvang en sportfaciliteiten gaat bieden.
Wie meer informatie wil, kan terecht op onze website: baggelhuizen.nl. Op die website staan ook de laatste nieuwtjes over het kindcentrum.

Witterhoofdweg 1B
9405 HX Assen
Telefoon 0592-820570
dir@obs-baggelhuizen-assen.nl
www.baggelhuizen.nl