Kindcentrum De Marskramer

Alles in 1 school
Met ingang van 2015-2016 is De Marskramer een “Alles in 1 school”. Dat betekent dat we alles onder één dak hebben: kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen bij ons terecht voor kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en voor- en naschoolse opvang.

Onderwijsconcept en visie: "Kansrijk op weg!"
School is een plek om te oefenen om bagage mee te nemen voor de toekomst. Wij willen een laagdrempelige school zijn, waar iedereen met plezier naar toe gaat, zich deel van het geheel en veilig voelt. Een school met heldere doelen en veel aandacht voor de gehele ontwikkeling van de leerlingen.

Onze visie op opvoeden, leren en onderwijs:
Een samenleving als de onze, die gekenmerkt wordt door grote en snelle veranderingen op allerlei gebied, is gebaat bij mondige en zelfstandige mensen. Deze mondige, zelfstandige, maar ook sociaal goed toegeruste mensen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van die samenleving.

Bij de uitvoering en realisatie van de visie zijn de volgende vragen van belang:

  • Welke vaardigheden moet een kind hebben om Kansrijk op weg te gaan naar een plek in de samenleving van de 21e eeuw;
  • Wat kunnen kinderen doen en wat willen kinderen doen;
  • Wat betekent dit voor de inhoud van het onderwijs op de Marskramer?

Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:

  • Wij willen leerlingen kennis, zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden meegeven die nodig zijn om richting te geven aan hun rol in de samenleving van vandaag en morgen;
  • School is een plek om te leren en te oefenen;
  • Elk kind moet zijn vermogens optimaal kunnen ontwikkelen;
  • Belemmeringen in die ontwikkeling worden overwonnen;
  • De leerling staat centraal in zijn persoonlijkheidsontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

The Leader in Me
Het onderwijsconcept dat wij gebruiken om hier vorm aan te geven is “The Leader in Me” In schooljaar 2014-2015 zijn we op onze school gestart met dit onderwijsconcept.
 

In eerste instantie worden we als leerkrachten geschoold. We leren hoe het programma ingevoerd kan worden onder begeleiding en training van het CPS. Ondertussen wordt in verschillende groepen al voorzichtig kennis gemaakt met de 7 gewoonten van The Leader In Me. Daarom leek het ons goed om nog iets te vertellen over de 7 gewoonten.

Uitgangspunt is het gedachtengoed van Stephen Covey. Hij heeft 7 gewoonten van effectief leiderschap geformuleerd die zijn omgezet in een programma voor scholen met de naam “The Leader in Me”.

Door middel van de 7 gewoonten wordt persoonlijk leiderschap ontwikkeld bij kinderen. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om leidinggeven aan jezelf, inzicht krijgen in jezelf en je relatie met anderen. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.

De basis voor effectief leiderschap zijn de gewoonten 1, 2 en 3. Deze gewoonten helpen om meer grip te krijgen op de eigen keuzes en te werken aan jezelf. Met deze 3 gewoonten word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.

Als er succesvol wordt geïnvesteerd in deze eerste drie gewoonten, dan is er sprake van persoonlijke groei. Vanuit deze groei ontstaat er groei in relaties met anderen. Want als je je eigen keuzes durft te maken en weet wat je wilt, is het makkelijker om op een goede manier relaties aan te gaan met anderen.

Gewoonten 4, 5 en 6 gaan over het omgaan met anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. Je leert beter samenwerken, beter naar elkaar luisteren en meer communiceren. Er ontstaat dan begrip voor elkaar. Bij gewoonte 6 (creëer synergie: samen is beter) gaat het er om dat je verschillen leert waarderen en accepteren. Niemand is gelijk. Iedereen heeft talenten.

Om gewoonte 1 tot en met 6 te realiseren is gewoonte 7 van groot belang. Investeer in jezelf. Eet en leef gezond. Doe leuke dingen. Het gaat hierbij om het zoeken van evenwicht tussen lichaam, hart, geest en ziel. Niet voor niets vormt deze gewoonte de kruin van de boom.

Meer informatie hierover is hier op onze website te vinden.

 


 

Kleuvenstee 1
9403 LT Assen
Telefoon 0592-820580
info@demarskramer.nl
www.demarskramer.nl