Kindcentrum de Meander

Hulpvraag en kleine groepen

Kindcentrum de Meander is een speciale school voor basisonderwijs (SBO). De school verzorgt onderwijs voor kinderen met een hulpvraag die de reguliere basisschool niet kan beantwoorden. De ongeveer 230 leerlingen krijgen les in een nieuw schoolgebouw. Toelating is mogelijk na beoordeling door een speciale commissie.

De groepen zijn vergelijkbaar met de groepen van de basisschool. Niet alleen leeftijd, maar ook mogelijkheden zijn bepalend voor de groep waarin we een kind plaatsen. De groepsgrootte varieert van 12 tot 17 leerlingen.

De inhoud van het onderwijspakket op de Meander is te vergelijken met dat van de basischool. De leerkrachten hebben een gerichte opleiding gevolgd en er is gespecialiseerde hulp voorhanden. Hoever een kind uiteindelijk komt hangt af van veel factoren, vooral van zijn of haar mogelijkheden.
Op De Meander willen we kinderen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of gods-dienst, begeleiden en ondersteunen zodat zij zich ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden.

Kindcentrum de Meander
Weth. Bergerweg 2d
9406 XP Assen
Postbus 520, 9400 AM Assen
Telefoon 0592-820540
administratie@sbodemeander.nl