Kindcentrum Driemaster

 

Kindcentrum Driemaster, hét kindcentrum met de drie sterke punten.

 

Kinderen willen graag leren.

Op de Driemaster bieden wij deze mogelijkheid door gebruik te maken van onze drie sterke punten: kennis, fitheid, veiligheid en door samenwerking en zelfstandigheid.

 

 

 

 

            

Kennis
Lezen is de basis voor het opdoen van kennis. Daarom staat kennis op Kindcentrum Driemaster vooral voor lezen. De school heeft er voor gekozen veel onderwijstijd te besteden aan taal-leesonderwijs. De Driemaster heeft een schooleigen dynamisch leesplan, “de Leestoren” ontwikkeld, waarbij het plezier in lezen voorop staat. De Driemaster heeft op het gebied van lezen veel zelf ontwikkeld, zoals onze “26 boekenkoffers”. Daarnaast hebben we in samenwerking met de bibliotheek onze Kidsbieb gerealiseerd, waardoor kinderen de liefde voor lezen ook thuis kunnen voortzetten.

Fitheid
Hoe fitter, hoe slimmer! De Driemaster heeft deelgenomen aan een onderzoek van de RuG. Daaruit blijkt, dat kinderen die meer bewegen, hogere leerresultaten behalen. Wij kiezen op obs Driemaster bewust voor een vakleerkracht voor gym, zodat er kwalitatief goede gymlessen worden gegeven, waarin veel effectief wordt bewogen. De vakleerkracht zorgt door zijn uitdagende lessen, voor gemotiveerde leerlingen, die plezier in bewegen hebben.
Daarnaast heeft de Driemaster een koppeling gemaakt tussen fitheid en veiligheid, door het ontwikkelen (en uitvoeren) van halfuursactiviteiten. Hier heeft de school de Onderwijsprijs Drenthe mee gewonnen.

Veiligheid
Iedereen, ieder kind heeft het recht zich veilig te voelen. Pas als je je veilig voelt, kan je je goed ontwikkelen. Daarom wil de Driemaster vooral een veilige en geweldloze school zijn. Pesten wordt niet getolereerd. We werken middels een pestprotocol en werken daarnaast vooral in de voorwaardelijke sfeer. We bieden de kinderen veel structuur en duidelijkheid omtrent wat er van hen verwacht wordt op het gebied van veiligheid en de manier van omgaan met elkaar.

Samenwerking en zelfstandigheid
Op Kindcentrum Driemaster leren de kinderen samen te werken en zelfstandig te handelen. Samen met school en ouders leren we kinderen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces te worden.

Vertrouwd, laagdrempelig en overzichtelijk
Obs Driemaster staat centraal in de wijk en maakt deel uit van MFA Pittelo. Een nieuwe en moderne multifunctionele accommodatie gelegen in een parkachtige omgeving, waarin o.a. ook een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest.
Kindcentrum Driemaster is een kleine school, met ongeveer 115 leerlingen. Hierdoor is het zowel voor de kinderen als de ouders heel vertrouwd, laagdrempelig en overzichtelijk. Iedereen kent elkaar.
Obs Driemaster heeft een fijne samenwerking met de peuterspeelzaal, het voortgezet onderwijs en ketenpartners als GGD, Yorneo, Accare, GGZ.

Verder kennismaken?
We nodigen u graag uit voor een gesprek over en het beleven van ons onderwijs voor uw kind. U kunt contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Kindcentrum Driemaster
Amstelstraat 14-A
9406 TH Assen
Telefoon 0592-820530
dir@obs-driemaster-assen.nl
www.obs-driemaster-assen.nl