Kindcentrum Emmaschool

De Emmaschool is een school voor openbaar basisonderwijs in het centrum van Assen en is gehuisvest in een mooi, karakteristiek en sfeervol gebouw. De school wordt bezocht door ruim 300 kinderen uit verschillende wijken van de stad en de regio.

Moderne methoden
Op de Emmaschool geeft modern klassikaal onderwijs en er wordt gewerkt met actuele methoden, die aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van de kinderen. We gebruiken moderne werkvormen en computers worden ook regelmatig ingezet als ondersteuning bij verschillende vakken.

Aandacht voor verschillen
We houden rekening met zowel snel lerende kinderen als kinderen die extra uitleg en oefening nodig hebben. Tijdens de dagtaak worden kinderen voor Nederlands en rekenen ingedeeld naar onderwijsbehoefte in drie niveaugroepen en in de weektaak zit voor de kinderen de uitdaging (o.a. Levelspel en Levelwerk voor hoogbegaafde kinderen) of extra oefening voor bepaalde leerstofonderdelen.

Creatieve ontwikkeling
Wekelijks worden er creatieve lessen, zoals o.a. muziek, tekenen, drama gegeven. De school is ook aangesloten bij het Cultuurmenu met lessen voor alle groepen. Ook wordt er aandacht besteed aan het creatief en oplossingsgericht denken en handelen.

Zelfstandigheid
De kinderen leren om hun eigen gedrag en activiteiten te sturen door middel van een actieve houding. Zelf keuzes maken bevorderen de zelfstandige leerhouding en dit lukt alleen wanneer ze zich prettig en veilig voelen. Een goede sfeer op school is dan ook erg belangrijk.  

Engels
In alle groepen worden lessen Engels en lessen in het Engels gegeven door een native speaker. De groepsleerkracht herhaalt een deel van deze lessen en geeft eigen lessen. Zo leren de kinderen vanaf groep 1 in het Engels communiceren en vanaf groep 5 lezen en schrijven. Er wordt ongeveer 1 ½ tot 2 uur per week les gegeven in het Engels.

Sociale vaardigheden
Om goed te kunnen samenleven zijn respect, goede communicatieve- en sociale vaardigheden onmisbaar. Dit wordt met de kinderen geoefend door middel van de methode Kanjertraining. Hierdoor krijgen de kinderen handvatten voor sociale situaties. De Emmaschool heeft het vignet Gezonde School. Onderdeel sociaal-emotioneel in het voorjaar van 2015 ontvangen.  

Kwaliteit
De Emmaschool heeft deskundige en betrokken leerkrachten. Jaarlijks worden de resultaten van de tussendoelen en einddoelen gecontroleerd en de school presteert in alle groepen ruim boven de inspectienormen. De aansluiting met het voortgezet onderwijs is prima.  

Wilt u nog meer weten over de Emmaschool? Kijk dan op onze website of neem contact op met de directeur. U bent van harte welkom.

Kindcentrum Emmaschool
Prinses Irenestraat 6
9401 HH Assen
Telefoon 0592-820640
alg@emmaschool-assen.nl
www.emmaschool-assen.nl