Kindcentrum Het Sterrenschip

Leren doe je samen.

Kindcentrum Het Sterrenschip bevindt zich in de wijk Kloosterveen. Binnen de Kloosterveste hebben wij een schitterend gebouw met diverse mogelijkheden zoals een danszaal, een leskeuken, een gymzaal en een technieklokaal. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor kinderopvang van 0 tot 12 jaar.

Het Sterrenschip geeft onderwijs op maat en gaat uit van drie basisbehoeften.

De eerste is relatie: ieder mens wil met anderen omgaan en geaccepteerd worden. Daarom hechten wij veel belang aan een goede sfeer in school.

De tweede is competentie: zelfvertrouwen en het gevoel dat je op je taak berekend bent. Daarom is er ook steun voor kinderen die moeite hebben met de leerstof en extra uitdaging voor begaafde kinderen.

De derde is autonomie: kinderen willen dingen zelf doen, waarbij wij ze willen begeleiden in het maken van keuzes.

De leerkrachten bieden uitdaging en ondersteuning. Wij zien het als onze taak om de kinderen te leren het zelf te doen via samenwerkend leren. Wij hechten grote waarde aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid.

Wij willen graag dat ieder kind het Sterrenschip ervaart als een fijne, plezierige en veilige plek. Daarom zijn wij een KiVa-school. Dit betekent dat wij een schoolbreed programma hanteren dat gericht is op positieve groepsvorming en sociale veiligheid. (zie www.kivaschool.nl) Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Immers: leren doe je samen!

Kindcentrum Het Sterrenschip
Schoolstraat 31
9408 MB Assen
Telefoon 0592-820550
directie@sterrenschip.nl
www.sterrenschip.nl