Kindcentrum Theo Thijssen

Daltononderwijs en eigen niveau

Kindcentrum 'Theo Thijssen' is sinds 1991 een Daltonschool. In het Daltononderwijs zijn vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken de uitgangspunten. Daaraan geeft iedere school een eigen invulling.

Wij bieden de kinderen een duidelijke rode draad van groep 1 tot en met groep 8. Zelfstandigheid betekent bij ons, dat de leerlingen taak- en keuzewerk krijgen en steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Samenwerken is een vanzelfsprekendheid en we besteden zeer gericht aandacht aan aantrekkelijk keuzewerk. Vrijheid is er in de vorm van werken in andere ruimtes en in de keuze van de taakvolgorde.

Bovendien is ons uitgangspunt, dat we willen aansluiten bij het persoonlijke niveau van de kinderen. Zij kunnen op die manier steeds een volgende stap in hun ontwikkeling maken.

Kindcentrum 'Theo Thijssen' besteedt ruimschoots aandacht aan buitenschoolse activiteiten en betrekt ouders nadrukkelijk bij het onderwijs. De school krijgt leerlingen uit alle delen van Assen. Er wordt gewerkt op basis van een continuerooster en het vak Engels wordt in alle groepen aangeboden.

Kindcentrum 'Theo Thijssen' daltononderwijs
Postbus 133
9400 AC Assen
Telefoon 0592-820620
dir@obstheothijssen.nl
www.obstheothijssen.nl