Leercentrum W.A. van Lieflandschool (VSO 13-20 jr)

Gelijkwaardigheid voor iedereen, met aandacht voor de verschillen tussen de leerlingen.

De W.A. van Lieflandschool is een leercentrum speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. Ons leercentrum is gevestigd in MFA Het Schakelveld te Assen. Op ons leercentrum geven we onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) en hebben daarnaast verbrede toelating voor leerlingen met een meervoudige handicap (MG), leerlingen met een lichamelijke handicap (LG) en leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ). In het Speciaal Onderwijs (SO) zitten de leerlingen in de leeftijd variërend van 4 tot 12/14 jaar. Binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten leerlingen in de leeftijd variërend van 12/14 tot 18/20 jaar. 

Onze visie: Wij willen dat onze leerlingen bij het verlaten van het leercentrum zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Basiswaarden: Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.
Het leercentrum streeft naar een positief klimaat waarbij normen, waarden en respect voor het omgaan met elkaar centraal staan. Bij alle activiteiten van de school staan het kind en het primaire proces (= het onderwijs) centraal. Alle activiteiten, vormen van beleid, de inzet van mensen en middelen staan ten dienste van dit primaire proces.

Wij profileren ons als een leercentrum met kwaliteit, waar een team deskundigen samen met de leerlingen en hun ouders/verzorgers in een goed omgangs- en pedagogisch klimaat en in een sfeer van wederzijds respect streeft naar optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen.

Om behoud en ontwikkeling van expertise te garanderen kiest het leercentrum er nadrukkelijk voor om in bestaande samenwerkingsverbanden te participeren en waar mogelijk uit te bouwen en te versterken. Daarnaast onderhoudt de school functionele contacten met externe ketenpartners.

 

Leercentrum W.A. van Lieflandschool
Witterhoofdweg 1G
9405 HX Assen
Telefoon: 0592-820650
dir@liefland-assen.nl
www.liefland-assen.nl