Klachtenprocedure

Als u te maken krijgt met ongewenst gedrag of ongewenste omstandigheden dan vragen wij u dit te bespreken met de betrokken verantwoordelijke. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgepakt dan kunt u een klacht indienen. De procedure die binnen Plateau gevolgd wordt, vindt u beschreven via onderstaande link.

Klik hier voor de KLACHTENPROCEDURE

Twijfelt u over de weg die u wilt nemen om gehoord te worden dan kunt u ook de interne contactpersoon van de school benaderen. Zijn/haar naam staat vermeld op de website van de betrokken school.
Er is ook een externe vertrouwenspersoon die u verder kan helpen. De contactgegevens staan onder het menu Organisatie / Vertrouwenspersoon.