Raad van Toezicht

Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen is sinds 1 januari 2016 het zelfstandige bestuur van 11 openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Assen.

De stichting werkt met een organisatiemodel dat het Raad van Toezicht model heet. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Plateau. Iedere zes weken komt de Raad van Toezicht in vergadering bijeen.

Het bestuur en de dagelijkse leiding van Stichting Plateau is door de Raad van Toezicht in handen gelegd van de directeur/bestuurder, die daarmee het bevoegd gezag is. De directeur/bestuurder geeft dagelijkse leiding aan de stichting.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden, die op grond van hun kwaliteiten benoemd zijn. De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Eric van Oosterhout, voorzitter
Heleen van Bruggen
Marjan van der Veen
Marcel Poorthuis
Onno Damen
Jewan de Goede
Thijs Praamstra

De Raad van Toezicht van Stichting Plateau is via e-mail te bereiken: RaadvanToezichtPlateau@plateau-assen.nl

Vergaderdata schooljaar 2016-2017
Vergaderdata schooljaar 2017-2018