Onze visie

Kernwaarden
Alle betrokkenen handelen vanuit de grondslagen en de identiteit van openbaar onderwijs, waarbij er respect is voor de opvatting van de ander en er gelijkwaardig wordt omgegaan met verschillen in ras, afkomst, religie, huidskleur, of seksuele geaardheid.
Een kind mag kind zijn. Plateau biedt hoogwaardig onderwijs waarbij het enerzijds een vast baken is en anderzijds zich steeds aanpast aan de veranderende maatschappij.
Plateau onderwijst en ondersteunt kinderen in hun ontwikkeling en bereidt hen voor op een solide positie en betekenisvolle participatie in de maatschappij.

Onze kernwaarden zijn:
Ontwikkeling, Respect, Plezier, Lef, Veiligheid.

Missie
Plateau biedt ontwikkeling en onderwijs op hoog niveau voor alle kinderen in Assen en omgeving. Een Plateauschool is een plek in de buurt waar je met plezier naar toe gaat.

'Plateau'-kracht

  • Plateau is verbonden met haar omgeving, neemt initiatief en heeft oog voor trends en ontwikkelingen.
  • Plateaumedewerkers, kinderen en hun ouders zijn trots op hun school en dragen dit uit.
  • Plateau voert in- en extern een open dialoog.
  • Plateau biedt structureel gezonde voorwaarden en voert gezamenlijk beleid ten behoeve van verscheidenheid.
  • Plateau zet de beschikbare middelen effectief en efficiënt in en is professioneel georganiseerd.

Plateau is samenwerkingsgericht en denkt in kansen.

Visie
Plateau is dé primair onderwijsorganisatie in Assen waar ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Een Plateauschool is een veilige inspirerende plek met een sociale functie waar leeropbrengsten van kinderen groot zijn door inzet van betrokken professionals en ouders.

Plateau hecht aan professionalisering en duurzame inzetbaarheid van haar personeel.

Ontwikkelingen
Demografische en arbeidsmarktontwikkelingen:
Plateau voert leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Passend onderwijs:
Plateau biedt elk kind onderwijs en ondersteuning, appellerend aan ieders mogelijkheden teneinde optimaal mee te kunnen doen aan de samenleving.

Vorming van integrale kindcentra:
Plateau zoekt samenwerking in ketens en netwerken.

Beleidsinhoudelijke en financieel-economische opgaven:
Plateau streeft naar professionalisering van onderwijskundig leiderschap en management.

Ontkerkelijking en secularisatie:
Plateau is er voor alle kinderen.

Strategie
Propageren en etaleren van openbaar onderwijs.
Versterken van interne en externe samenwerking.
Mede vormgeven en uitvoeren van doorgaande ontwikkelingslijn 0 – 18 jaar.
Beleid afstemmen van onderwijsinzichten en behoeften op terrein van ondersteuning, opvang, cultuur en sport.
Goed onderwijs en mooi werk bieden in een krachtige organisatie die door verscheidenheid en expertise van vele markten thuis is.