Personeelszaken

Aan de linkerkant van deze pagina treft u enkele onderwerpen, die het personeel van Plateau aan (kunnen) gaan, door deze aan te klikken, kunt u de betreffende informatie lezen.

DE MEEST ACTUELE INFORMATIE VAN ABP-PENSIOEN

Klik hier voor de meest actuele informatie van ABP-Pensioen. De pagina opent zich in een nieuw tabblad van uw browser.

DE ONDERWIJSCOOPERATIE

De Onderwijscoöperatie wordt gevormd door de belangrijkste onderwijs-beroepsverenigingen in Nederland en werkt samen met leraren uit alle onderwijssectoren. Het doel: een sterke beroepsgroep. Van u, voor u en door u, dat is het motto.

Kijk eens op de website: www.onderwijscooperatie.nl

INVALLEERKRACHTEN 

Klik hier voor het Sollicitatieformulier Invalleerkracht

Plateau openbaar onderwijs Assen zoekt nieuwe  collega’s die het boeiend vinden op onze scholen in te vallen bij ziekte en verlof. Ook  binnenkort afstuderende leerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen zich aanmelden.
Het openbaar primair onderwijs in Assen wordt op 11 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs verzorgd voor ongeveer 3500 leerlingen door ruim 370 personeelsleden.

Alle scholen van Plateau Openbaar Onderwijs Assen worden in de komende jaren “Alles-in-1-scholen”, waarin kinderen van 0 tot 12 jaar opgevangen kunnen worden van 7.00 tot 19.00 uur. Kinderopvang en een naschools activiteitenaanbod behoort dan tot de mogelijkheden.


Wat vragen wij?

Voor het beroep van leraar zijn er zeven competenties:
• interpersoonlijk competent;
• pedagogisch competent;
• vakinhoudelijk en didactisch competent;
• organisatorisch competent;
• competent in samenwerken met collega’s;
• competent in het samenwerken met de omgeving;
• competent in reflectie en ontwikkeling.

Uitgangspunt van de bekwaamheidseisen is het werken met leerlingen. Vakkennis, pedagogisch inzicht, didactische vaardigheden en organisatorisch talent moeten worden ingezet ten behoeve van de leerling. Daarnaast is het belangrijk dat de leraar kan samenwerken met collega’s en de omgeving, terwijl de leerkracht ook de blik naar binnen moet richten met de vraag waar hij of zij staat in zijn loopbaan en in zijn persoonlijke ontwikkeling. Voor invalgroepsleerkrachten is daarnaast flexibiliteit van belang.

Wat bieden wij?

Plateau Openbaar Onderwijs Assen biedt een invalbaan in een plezierige werkomgeving. Als leerkracht kun je terugvallen op collega’s die je  ondersteunen en adviseren bij je taak. Plateau biedt een tweejarig begeleidingstraject voor de invallersgroep waarbij intervisie en scholingsmomenten worden aangeboden. Het salaris is conform de CAO voor het Primair Onderwijs.

Procedure

Regelmatig worden selectiegesprekken gehouden. Sta je op onze invallijst, dan word je  ingezet voor invalwerk op onze  scholen. Vervangers die op de invallijst staan, zijn door ons geselecteerd op bekwaamheid als groepsleerkracht en inzetbaarheid binnen de organisatie van Plateau.

TOP Drenthe

Plateau openbaar onderwijs Assen werkt samen met andere schoolbesturen binnen TOP Drenthe. Meer informatie over TOP Drenthe vind je op de website van TOP Drenthe


Meer informatie

Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op met mw. Petra Pelupessy (tel: 06 44 37 30 93).

Sollicitatie

Als je geïnteresseerd bent je carrière in het onderwijs te starten als invalleerkracht, kun je het sollicitatieformulier met CV via de mail sturen aan:info@plateau-assen.nl