Cafetariaregeling woon/werk

Volgens de fiscale wetgeving mag Plateau aan haar werknemers een vrije vergoeding van € 0,19 per zakelijk afgelegde kilometer verstrekken. Dit geldt dus ook voor afgelegde kilometers voor woon-werkverkeer. De vergoeding voor woon-werkverkeer conform de CAO PO is echter lager dan fiscaal is toegestaan. Hierdoor ontstaat een mogelijkheid om een gedeelte van het brutoloon uit te ruilen tegen een netto vergoeding.

De regeling houdt in dat u kunt profiteren van een onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer als u bereid bent om hiervoor (een deel van) uw structurele eindejaarsuitkering in te leveren. Per saldo resulteert deze ruil voor u in het ontvangen van het fiscale voordeel over het bedrag dat wordt uitgeruild. Dit voordeel bedraagt voor het merendeel van de werknemers 42%. De regeling is van toepassing op werknemers van Plateau met een vast dienstverband of een tijdelijk dienstverband voor een aaneengesloten periode.
 

Klik hier voor het aanvraagformulier cafetariaregeling woon-werkverkeer

Klik hier voor de toelichting cafetariaregeling woon-werkverkeer