Declaratieformulieren

Via Self Service “Overige mutatie” kunt u onderstaande declaratieformulieren bij Plateau indienen. U dient het ingevulde declaratieformulier en overige bijlagen bij “Overige mutatie” toe te voegen als pdf-document.
Aanvraag reiskosten woon/werk
Reiskosten woon/werk korttijdelijk

Het declaratieformulier overige onkosten graag per (interne) post verzenden naar het stafbureau van Plateau.
Overige onkosten