Employee self service: Digitaal je eigen medewerkerzaken regelen via Youforce

Klik op Beknopte uitleg Employee Self Service voor de werking van Self Service.

Plateau maakt gebruik van de module Self Service binnen de applicatie van Youforce. Self Service geeft u het digitale beheer over uw eigen persoonlijke gegevens, zoals adresgegevens, contactgegevens, burgerlijke staat en IBAN-rekeningnummer. Met Self Service kunt u uw dienstreizen/reiskosten i.v.m. studie en scholing digitaal declareren. Ook de tegemoetkoming reiskosten woon/werk, wijziging loonheffingskorting en aanvraag van een werkgeversverklaring regelt u digitaal. De mogelijkheid om voornoemde zaken ‘op papier’ af te handelen is komen te vervallen.

Plateau stelt via het digitale personeelsdossier van Youforce de akten digitaal aan u beschikbaar.

Mocht u problemen ondervinden bij het registreren of heeft u vragen over het gebruik van Youforce, stuurt u dan een mail onder vermelding van uw naam en geboortedatum naar het emailadres plateau.assen@dyade.nl