Vragen en antwoorden coronavirus (update 3 december 2020)

3 december 2020

Wij krijgen veel vragen van ouder(s)/verzorger(s) over het effect van het coronavirus op onze kindcentra. Deze vragen en antwoorden publiceren wij op www.plateau-assen.nl en worden regelmatig bijgewerkt. Heeft u vragen dan verzoeken wij u deze bij voorkeur te stellen aan de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren). U mag uw vraag ook mailen aan crisisteam@plateau-assen.nl. Wij reageren officieel niet op WhatsApp- of messengerberichten.

Gebruik van mondkapje verplicht voor externen
De gezondheid van onze kinderen en medewerkers nemen wij zeer serieus. Wij verlenen daarom al enige tijd alleen toegang aan onze kinderen, medewerkers (incl. vrijwilligers en stagiaires) en strikt noodzakelijke externen. Noodzakelijk aanwezige externen moeten verplicht een mondkapje dragen bij verplaatsing in de gangen en centrale ruimtes. 

Ouders op Plateau locaties
We vragen ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren, niet binnen te komen en bij de ingang of het hek afscheid te nemen van hun kind(eren). Voor de kinderopvang (0-4 jaar) geldt dat ouders (met mondkapje) hun kind(eren) in principe wel binnen mogen overdragen.  Specifieke afspraken op het kindcentrum worden door het kindcentrum zelf gecommuniceerd.

Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn.
Ouders mogen in deze periode de kinderen niet zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Meer informatie vindt u in de  beslisboom 'oranje of rood gebied kind 0 t/m 12 jaar'.

Aanbod vakinhoud
Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen. Naast algemene maatregelen zijn er ook maatregelen nodig specifiek gericht op leerlingen die bovengemiddeld achterstand hebben opgelopen. De eigen leraren van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken hoe groot de achterstand voor elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is.

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling kinderen
Eventuele oudergesprekken voor kinderopvang en onderwijs vinden bij voorkeur digitaal of telefonisch plaats. Fysieke gesprekken kunnen alleen op locatie plaatsvinden als er geen kinderen meer aanwezig zijn of in een ruimte bereikbaar zonder te mengen met aanwezige kinderen en onder strikte RIVM voorschriften.

Schoolreis, kamp, musical en andere uitjes
Er zijn tot nader orde geen georganiseerde tripjes, evenementen en andere uitjes. 

Wat doen we met buitenschoolse activiteiten?
De kinderen gaan na afloop van de lessen direct naar huis of de buitenschoolse opvang. Tot nader orde vinden er geen activiteiten buiten de schooluren plaats.

Gezondheid en hygiënemaatregelen op de kindcentra
We volgen altijd de richtlijnen van het RIVM. Tussen kinderen en jeugdigen (VSO) hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen medewerkers van Plateau en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

Hoe is de ventilatie geregeld?
Een goede ventilatie verkleint de verspreiding van virusdeeltjes. Binnen onze kindcentra zijn geen installaties aanwezig die de lucht recirculeren. Op alle locaties is de ventilatie geoptimaliseerd door het maximaliseren van buitenluchtaanvoer. Tevens wordt er zo veel mogelijk natuurlijk geventileerd door het openzetten van deuren en ramen.

Kunnen kinderen naar het kinderdagverblijf (KDV), de peuteropvang (POV) en buitenschoolse opvang (BSO)?
Ja, KDV, POV en BSO zijn weer regulier geopend. Let op de aanwijzingen van uw kindcentrum m.b.t. het brengen en halen van kind(eren).

Worden er externen ingezet op locaties?
Externe professionals mogen, indien het noodzakelijk is voor het leren of ontwikkelen van kinderen, met inachtneming van de hygiëne en triage voorschriften op locatie hun werkzaamheden uitvoeren. 


Ik ben op zoek naar opvang of school voor mijn kind, kan ik een rondleiding aanvragen?
Met inachtneming van de hygiëne- en triagevoorschriften, gebruik van mondkapje en na het invullen van het registratieformulier, zijn rondleidingen weer toegestaan. Rondleidingen op de kindcentra kunnen plaatsvinden wanneer de leerlingen en leerkrachten naar huis zijn. Ruimtes waarin zich kinderen (kunnen) bevinden (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) kunnen niet bezocht worden.

Gaan Plateau-activiteiten, ouderavonden of vergaderingen wel door?
Alle activiteiten en bijeenkomsten gaan niet door. Wel kunnen er digitale bijeenkomsten worden gelegd.

Mogen de kinderen trakteren?
Kinderen mogen op door de producent voorverpakte versnaperingen trakteren.

Mag mijn kind naar het kindcentrum met neusverkoudheid?
We volgen de richtlijnen van het RIVM
In de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 leest u wanneer uw kind thuis moet blijven of naar het kindcentrum mag.


Wat gebeurt er wanneer een kind positief is getest?
Wanneer een kind positief is getest op corona, moet dit gemeld worden bij de directeur van het kindcentrum en moet hij/zij thuisblijven en uitzieken. We volgen hierbij het advies van de GGD.  

Wat als iemand in uw gezin ziekteverschijnselen heeft?
Voor iedereen geldt dat wanneer zij klachten hebben zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts dat zij thuisblijven. In de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 leest u wanneer uw kind thuis moet blijven of naar het kindcentrum mag.

Ik ben een nauw contact van een iemand met COVID-19 mag mijn kind naar het kindcentrum? 
Kinderen 0 t/m 12 jaar die geen ziekteverschijnselen hebben mogen naar het kindcentrum. In de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 leest u wanneer uw kind thuis moet blijven of naar het kindcentrum mag. Lees hier meer over de leefregels voor de thuisquarantaine.


Mijn kind mag vanwege ziekteverschijnselen niet naar de opvang. Worden de uren wel in rekening gebracht?
Zodra een kind ‘ziek’ is kan het kind niet naar de kinderopvang komen. Uren die niet afgenomen zijn door ziekte worden wel in rekening gebracht. 

U kunt uw kind wel afmelden via het ouderportaal zodat de uren in het tegoed geplaatst kunnen worden. Volgens de voorwaarden van afmelden kunnen na minimaal 1 werkdag de afgemelde uren in het tegoed geplaatst worden zodat de uren later ingezet kunnen worden. De voorwaarden hiervoor staan beschreven op onze website. 

Ook de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO) heeft een landelijk Q&A gepubliceerd.
De poster voor PO vindt u hier.
De poster voor SPO vindt u hier

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.