Vragen en antwoorden coronavirus (update 30 juli)

18 juni 2020

Wij krijgen veel vragen van ouder(s)/verzorger(s) over het effect van het coronavirus en de heropening van scholen en kinderopvang. Deze vragen en antwoorden publiceren wij op www.plateau-assen.nl en worden regelmatig bijgewerkt. Heeft u vragen dan verzoeken wij u deze bij voorkeur te stellen aan de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren). U mag uw vraag ook mailen aan communicatie@plateau-assen.nl. Wij reageren officieel niet op WhatsApp- of messengerberichten.

Ouders op Plateau locaties
We vragen ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren, niet binnen te komen en bij de ingang of het hek afscheid te nemen van hun kind(eren). Voor de kinderopvang (0-4 jaar) geldt dat ouders hun kind(eren) in principe wel binnen mogen overdragen.

Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn.
Ouders mogen in deze periode de kinderen niet  zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.


Aanbod vakinhoud
Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen. Naast algemene maatregelen zijn er ook maatregelen nodig specifiek gericht op leerlingen die bovengemiddeld achterstand hebben opgelopen. De eigen leraren van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken hoe groot de achterstand voor elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is.

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling kinderen
Eventuele oudergesprekken voor kinderopvang en onderwijs mogen alleen digitaal of telefonisch plaatsvinden. Indien van toepassing krijgen alle Plateau kinderen een eindrapport/document

Schoolreis, kamp, musical en andere uitjes.
Alle georganiseerde tripjes, evenementen en andere uitjes worden tot 1 september 2020 afgezegd. We doen dit Plateaubreed en zonder uitzondering. Alle middelen die ouders hebben ingelegd worden meegenomen naar volgend jaar. Wanneer er geen volgend jaar is op het betreffende kindcentrum dan worden de middelen teruggestort.

Gezondheid en hygiëne maatregelen op de kindcentra
We volgen altijd de richtlijnen van het RIVM. Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet nog steeds zo veel als mogelijk uit de weg worden gegaan. Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen medewerkers van Plateau en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

Kunnen kinderen weer naar het kinderdagverblijf (KDV) , de peuteropvang (POV) en buitenschoolseopvang (BSO)?
Ja, KDV, POV en BSO zijn weer regulier geopend. Let op de aanwijzingen van uw kindcentrum m.b.t. het brengen en halen van kind(eren).

Mag ik mijn kind in school brengen?
Vanuit de overheid is aangegeven dat de verspreiding van het corona virus met name via volwassenen gaat. Om die reden zullen wij alle volwassenen (niet medewerkers) weren uit onze locaties en pleinen. Wij verwachten van alle ouder(s)/verzorger(s) dat zij het goede voorbeeld geven en bij brengen en halen 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen.

Mag ik met mijn kind mee naar binnen bij de Kinderopvang?
Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor ouder(s)/verzorger(s) van de allerjongste kinderen die naar de kinderopvang gaan. 
 

Ik ben zoek naar opvang of school voor mijn kind, kan ik een rondleiding aanvragen?
Rondleidingen op de kindcentra, kinderopvang en onderwijs, kunnen plaatsvinden wanneer de leerlingen en leerkrachten naar huis zijn. Ruimtes waarin zich kinderen (kunnen) bevinden (kinderdagverblijf en buitenschoolseopvang) kunnen niet bezocht worden.

Gaan Plateau-activiteiten, ouderavonden of vergaderingen wel door?
Alle activiteiten en bijeenkomsten gaan niet door. Feestjes, kamp en musicals zijn afgelast. Wel zullen we voor groep 8 kinderen, binnen de mogelijkheden, iets organiseren ter afscheid. Dat zal zonder ouder(s)/verzorger(s) zijn.


Mag mijn kind naar het kindcentrum met neusverkoudheid?

Kinderen van 0 tot 6 jaar mogen met een neusverkoudheid of langdurige snotneus naar het kindcentrum als zij geen koorts hebben. We volgen hiermee het RIVM beleid
Dit geldt niet als:

  • Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD. 
  • Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie de symptomen van COVID-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen. 

Wat als iemand in uw gezin ziekteverschijnselen heeft?
Voor iedereen geldt dat wanneer zij klachten hebben zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts dat zij thuisblijven. Dit betekent dat wij u -ondanks dat u in een cruciaal beroep werkt - dringend vragen om uw kind(eren) bij deze klachten thuis te houden. Kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid mogen wel naar het kindcentrum. Het kan ook betekenen dat wij u vragen uw kind(eren) op te halen of weer mee naar huis te nemen op het moment dat wij deze symptomen waarnemen. Kinderen (en medewerkers) die aanhoudende klachten hebben met een voor hen bekende oorzaak (hooikoorts) laten we wel op onze locaties toe, tenzij de symptomen veranderen. Het is hierbij belangrijk om de symptomen goed in de gaten te houden. Wanneer deze veranderen vragen we u om uw kind(eren) thuis te houden. Bij twijfel verzoeken we u om advies te vragen bij de huisarts. Kinderen kunnen ook getest worden bij de GGD. Hierover dient u zelf een besluit te nemen. Heeft u zelf ziekteverschijnselen dan verzoeken wij u iemand anders uw kind te laten brengen. Kinderen bij voorkeur zoveel mogelijk bij de voordeur afleveren en indien mogelijk zelfstandig naar binnen laten gaan.

Mijn kind mag vanwege ziekteverschijnselen niet naar de opvang. Worden de uren wel in rekening gebracht?
Zodra een kind ‘ziek’ is kan het kind niet naar de kinderopvang komen. Nu in tijd van corona is een kind ‘ziek’ zodra de volgende verschijnselen optreden: benauwdheid, keelpijn, hoesten, verhoging en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Uren die niet afgenomen zijn door ziekte worden wel in rekening gebracht.  

U kunt uw kind wel afmelden via het ouderportaal zodat de uren in het tegoed geplaatst kunnen worden. Volgens de voorwaarden van afmelden kunnen na minimaal 1 werkdag de afgemelde uren in het tegoed geplaatst worden zodat de uren later ingezet kunnen worden. De voorwaarden hiervoor staan beschreven op onze website.

 


Ook de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO) heeft een landelijk Q&A gepubliceerd.
De poster voor PO vindt u hier.
De poster voor SPO vindt u hier.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.