Vragen en antwoorden coronavirus - update 6-5-2021

6 mei 2021

Wij krijgen veel vragen van ouder(s)/verzorger(s) over het effect van het coronavirus op onze kindcentra. Deze vragen en antwoorden publiceren wij op www.plateau-assen.nl en worden regelmatig bijgewerkt. Heeft u vragen dan verzoeken wij u deze bij voorkeur te stellen aan de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren). U mag uw vraag ook mailen aan crisisteam@plateau-assen.nl. Wij reageren officieel niet op WhatsApp- of messengerberichten.

Om de kinderopvang en het primair onderwijs  te ondersteunen,  plaatst lesopafstand.nl  een aantal  protocollen en documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies.

 

Wanneer gaan de kindcentra weer open?
Het kabinet heeft op basis van het OMT-advies besloten dat de basisscholen en kinderopvang op 8 februari weer open. De BSO gaat vanaf maandag 19 april weer open. Dit houdt in dat we geen noodopvang meer bieden

Let op de aanwijzingen van uw kindcentrum m.b.t. het brengen en halen van kind(eren). 

Moet ik buitenschoolseopvang nu opnieuw aanvragen? 
BSO kan weer via het ouderportaal aan- en afgemeld worden.

Mijn kind is vanaf 16 december verplicht thuis gebleven tot de heropening (KDV/POV t/m 7 februari en BSO t/m 18 april), moet ik wel blijven betalen voor opvang?  
Ja, betaal de factuur voor de opvang zoals u dat altijd doet. Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Een deel van de kosten voor de kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan Plateau Kinderopvang. Deze eigen bijdrage wordt - tot de maximaal te vergoeden uurtarief - vergoed door de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast kiest Plateau Kinderopvang ervoor  om de eigen bijdrage bóven het maximum te vergoeden uurtarief te compenseren. 

Ik heb al creditnota’s ontvangen. Wanneer worden deze uitbetaald?
Alle creditnota’s worden in één keer uitbetaald. Wij verwachten deze verrekening in de maand mei 2021 te kunnen realiseren met de factuur voor de maand juni 2021. Als er sprake is van een betalingsachterstand, dan worden deze creditnota’s eerst hiermee verrekend.

Ik zie dat mijn opgebouwde opvangbudget (KDV, vakantieopvang en studiedagopvang) over de sluitingsperiode, is gecorrigeerd. Hoe zit dit?
Bij budgetproducten bouwt u per maand een tegoed op. U krijgt de opvanguren tijdens de sluitingsperiode volledig vergoed waardoor er in die periode uiteindelijk geen opbouw heeft plaatsgevonden.

Deze budgetcorrectie wordt per maand verwerkt en is gedateerd op de laatste dag van de betreffende maand. U kunt uw budgetten terugzien in het Ouderportaal.

Kunnen de niet afgenomen BSO uren tijdens de sluitingsperiode worden omgezet in tegoeduren? 
Nee, dit is niet het geval. We worden verplicht gesteld om de opvang te sluiten. Door deze bijzondere situatie is er sprake van overmacht (conform artikel 14.2. van onze leveringsvoorwaarden) waardoor we contracturen niet kunnen omzetten in tegoeduren. U wordt volledig gecompenseerd.

Krijg ik de niet afgenomen uren KDV, POV of BSO tijdens de verplichte thuisquarantaine terug?
Ja, niet afgenomen opvanguren tijdens een verplichte thuisquarantaine worden teruggezet naar het budget (KDV en vakantieopvang BSO) of omgezet in tegoed (POV en BSO). Gratis VVE-peuteropvang komt hiervoor niet in aanmerking.

Krijg ik alle kosten vergoed, ook de eigen bijdrage die boven het maximum uurtarief ligt?
De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagopvang en peuteropvang is dat €8,17 (in 2020)  en €8,46 per uur (in 2021) en voor BSO €7,02 (in 2020) en €7,27 per uur in (2021).

Ons uurtarief ligt boven dit maximum uurtarief. Plateau Kinderopvang kiest ervoor om het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen terug te betalen, voor de periode 18 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor het KDV en POV. Voor de BSO geldt de compensatieregeling voor de periode van 18 december 2020 tot en met 18 april 2021.

Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via Plateau Kinderopvang.

Hoe en wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang van de overheid terug? 
Klik hier om naar de kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage van de rijksoverheid te gaan.

Ik ben op zoek naar opvang of school voor mijn kind, kan ik een rondleiding aanvragen?
Met inachtneming van de hygiëne voorschriften kunnen de rondleidingen weer opgestart worden. De rondleidingen vinden plaats wanneer de leerlingen en leerkrachten niet meer aanwezig zijn en de ruimten waarin zich nog kinderen (kunnen) bevinden (KDV, POV en BSO) worden gemeden. In overleg met de directeur kan er gekeken worden hoe een rondleiding voor de kinderopvang georganiseerd kan worden. Voorwaardelijk zijn triage, registreren en dragen van mondmasker.

Gaan Plateau-activiteiten, ouderavonden of vergaderingen wel door?
Er vinden geen Plateau-activiteiten, ouderavonden of fysieke vergaderingen plaats.

Mag mijn kind naar het kindcentrum met neusverkoudheid?
We volgen de richtlijnen van het RIVM

Wat gebeurt er wanneer een kind positief is getest?
Wanneer een kind positief getest is op corona moet de hele groep inclusief de medewerker 10 dagen in quarantaine, gerekend vanaf de dag dat het kind het laatst op de locatie aanwezig was. Na de vijfde dag mogen ze weer naar het kindcentrum als ze negatief getest (bij de GGD) en klachtenvrij zijn. Een zelftest kan hiervoor niet gebruikt worden.
In deze brief d.d. 24 maart 2021 leest u meer over de communicatie vanuit uw kindcentrum en de quarantaine. 

Als er een besmetting is, moet ik dan mijn kind laten testen?
U bepaalt als ouder of u uw kind laat testen. Ook bij vaccinatie bepaalt u of uw kind wordt gevaccineerd.

Wat als iemand in uw gezin ziekteverschijnselen heeft?
Voor iedereen geldt dat wanneer zij klachten hebben zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts dat zij thuisblijven. Op de site van RIVM leest u hier meer over.

Ik ben een nauw contact van iemand met COVID-19, mag mijn kind naar het kindcentrum? 
Kinderen 0 t/m 12 jaar die geen ziekteverschijnselen hebben mogen naar het kindcentrum. Op de site van RIVM leest u hier meer over. Lees hier meer over de leefregels voor de thuisquarantaine.

Gebruik van mondkapje verplicht voor externen
De gezondheid van onze kinderen en medewerkers nemen wij zeer serieus. Wij verlenen daarom al enige tijd alleen toegang aan onze kinderen, medewerkers (incl. vrijwilligers en stagiaires) en strikt noodzakelijke externen. Noodzakelijk aanwezige externen moeten verplicht een mondkapje dragen bij verplaatsing in de gangen en centrale ruimtes.

Ouders op Plateau locaties
We vragen ouders bij het halen en brengen een mondkapje te dragen, de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren, niet binnen te komen en bij de ingang of het hek afscheid te nemen van hun kind(eren). Voor de kinderopvang (0-4 jaar) geldt dat ouders (met mondkapje) hun kind(eren) in principe wel binnen mogen overdragen.  Specifieke afspraken op het kindcentrum worden door het kindcentrum zelf gecommuniceerd.
Klik hier voor meer informatie voor ouders van de rijksoverheid.

Onderwijs tijdens thuisquarantaine groep of lockdown.
Wij doen ons uiterste best om voor alle kinderen onderwijs te verzorgen en zo mogelijk achterstanden te voorkomen. Dat doen wij m.b.v. lespakketten die door de eigen leerkracht samengesteld worden. Via de directeur of leerkracht van uw kindcentrum wordt u of uw kind(eren) daarover geïnformeerd. 
Het lespakket is niet vrijblijvend.

Aanbod vakinhoud
Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen. Naast algemene maatregelen zijn er ook maatregelen nodig specifiek gericht op leerlingen die bovengemiddeld achterstand hebben opgelopen. De eigen leraren van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken hoe groot de achterstand voor elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is.

Gaan de gymlessen door vakleerkrachten door?
Nee, voorlopig vervallen alle gymlessen van de vakleerkrachten voor de groepen 3 t/m 8, vanwege het niet kunnen toepassen van de extra corona maatregelen, die gelden bij de heropening van de scholen. 

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling kinderen
Eventuele oudergesprekken voor kinderopvang en onderwijs vinden digitaal of telefonisch plaats.

Schoolreis, kamp, musical en andere uitjes
Er zijn tot nader orde geen georganiseerde tripjes, evenementen en andere uitjes. 

Gezondheid en hygiënemaatregelen op de kindcentra
We volgen altijd de richtlijnen van het RIVM. Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Leerkrachten van groep 7/8 dragen een spatscherm en leerlingen van groep 7/8 dragen een mondkapje. Zodra de leerlingen/leerkrachten op de stoel zitten mag het mondkapje af.  De leerlingen nemen zelf een schoon mondkapje mee.

Tussen jeugdigen (VSO - ook onderling) en volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen medewerkers van Plateau en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.

Hoe is de ventilatie geregeld?
Een goede ventilatie verkleint de verspreiding van virusdeeltjes. Binnen onze kindcentra zijn geen installaties aanwezig die de lucht recirculeren. Op alle locaties is de ventilatie geoptimaliseerd door het maximaliseren van buitenluchtaanvoer. Tevens wordt er zo veel mogelijk natuurlijk geventileerd door het openzetten van deuren en ramen.

De protocollen van de PO-Raad (de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO)) publiceren hier zo spoedig mogelijk de nieuwe protocollen.

Mogen de kinderen trakteren?
Kinderen mogen op door de producent voorverpakte versnaperingen traktere

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.