Vragen en antwoorden coronavirus (update 2 april)

2 april 2020

Wij krijgen veel vragen van ouder(s)/verzorger(s) over het effect van het coronavirus en de sluiting van scholen en kinderopvang. Deze vragen en antwoorden publiceren wij op www.plateau-assen.nl en worden regelmatig bijgewerkt. Heeft u vragen dan verzoeken wij u deze bij voorkeur te stellen aan de directeur van het kindcentrum van uw kind(eren). U mag uw vraag ook mailen aan communicatie@plateau-assen.nl. Wij reageren officieel niet op whattsapp- of messengerberichten.

Zijn alle Plateau kindcentra gesloten?
Ja. Zoals u vast en zeker via de media heeft vernomen, heeft de regering 31 maart bekendgemaakt dat het onderwijs tot en met de meivakantie gesloten blijft. Voor ons betekent dit dat wij tot en met 8 mei 2020 alleen geopend zijn voor noodopvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. Welke beroepen dat zijn bepalen wij niet, daarvoor hanteren wij de lijst van de Rijksoverheid.
 
Voor de Kinderopvang betekent dit dat wij tot 28 april alleen geopend zijn voor noodopvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen. In de week van 23 april verwachten wij meer informatie te ontvangen van de regering over de periode daarna. 
 

Krijgen onze kinderen nu geen onderwijs?
Wij doen ons uiterste best om voor alle kinderen onderwijs te verzorgen en zo mogelijk achterstanden te voorkomen. Dat doen wij m.b.v. lespakketten die door de eigen leerkracht samengesteld worden. Via de directeur of leerkracht van uw kindcentrum wordt u of uw kind(eren) daarover geïnformeerd. Het lespakket is niet vrijblijvend. 
 

Kan mijn kind komen als ik geen opvang kan regelen?
We verzoeken iedereen met klem om uw kind(eren) thuis te houden en zoveel mogelijk zelf opvang te regelen. Voor ouders waarvoor het onmogelijk is om de kinderen op te vangen én die werkzaam zijn in de cruciale beroepen is noodopvang uiteraard mogelijk. Zie hier de lijst van cruciale beroepen van de Rijksoverheid. Verder gelden bij ons altijd de door het RIVM vastgestelde regels en richtlijnen (bijvoorbeeld bij verkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen en koorts, mogen de kinderen niet naar school).

Hoe vraag ik opvang aan?
Wanneer u in een cruciaal beroep werkt en u heeft opvang nodig dan kunt u een aanvraag doen via e-mail. Wanneer u opvang nodig heeft tijdens onderwijsuren dan stuurt u de directeur van uw kindcentrum een e-mail.

Wanneer u kinderopvang wenst af te nemen dan kan dat binnen uw reguliere kinderopvangcontract. Daarvoor mailt u naar kinderopvang@plateau-assen.nl.

In beide gevallen mailt u de volgende informatie:

  • Uw naam en die van het op te vangen kind / kinderen
  • De leeftijd van het kind / kinderen
  • Beroep van de ouder(s)/verzorger(s)
  • Gewenste opvangdatum en tijden

Wij kunnen de aanvraag alleen in behandeling nemen als al deze gegevens zijn doorgegeven. Wij verzoeken u de aanvragen zover als mogelijk in te plannen/ aan te vragen. Echter wanneer u de volgende dag opvang nodig heeft dan moeten wij die aanvraag voor 15.00 uur de dag ervoor in de mail ontvangen hebben. Zodra we uw kind ingepland hebben ontvangt u per mail een bevestiging.

Moet ik opvang nu opnieuw aanvragen?
Ja, onze opvang- en onderwijslocaties zijn gesloten. U moet aangeven wanneer u opvang nodig heeft volgens de gegeven criteria. Wanneer wij geen mail van u ontvangen dan kunnen wij geen rekening houden met de komst van uw kind(eren).

Wat als iemand in uw gezin ziekteverschijnselen heeft?
Voor iedereen geldt dat wanneer zij klachten hebben zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts dat zij thuisblijven. Dit betekent dat wij u -ondanks dat u in een cruciaal beroep werkt - dringend vragen om uw kind(eren) bij deze klachten thuis te houden. Het kan ook betekenen dat wij u vragen uw kind(eren) op te halen of weer mee naar huis te nemen op het moment dat wij deze symptomen waarnemen. Wij houden geen rekening met mogelijk andere aandoeningen die deze klachten veroorzaken. Heeft u zelf ziekteverschijnselen dan verzoeken wij u iemand anders uw kind te laten brengen. Kinderen bij voorkeur zoveel mogelijk bij de voordeur afleveren en indien mogelijk zelfstandig naar binnen laten gaan.

Wat doen wij als een kind ziek wordt op het kindcentrum?
Wij zijn erg alert op de gezondheid van uw kinderen en onze medewerkers. Als een kind ziekteverschijnselen vertoont (verkoudheid, hoesten, koorts) zullen wij de ouder(s)/verzorger(s) vragen om het kind op te halen.
 

Gaan Plateau-activiteiten, ouderavonden of vergaderingen wel door?
Nee, alle activiteiten en bijeenkomsten worden tot 28 april a.s. afgelast. 


Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? 
Ja: Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk de factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maanden april en mei vragen wij u de factuur te blijven betalen. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst. U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat. Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja, dus: Betaal de gehele factuur voor de opvang zoals u dat altijd doet. Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.

Kunnen de niet afgenomen uren worden omgezet in ruiluren?
Nee, dit is niet het geval. We worden verplicht gesteld om de opvang te sluiten. Door deze bijzondere situatie is er sprake van overmacht (conform artikel 14.2. van onze leveringsvoorwaarden) waardoor we m.b.t. de vaste uren helaas niet tot ruiling kunnen overgaan.

Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

Hoe en wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug?
Plateau Kinderopvang wacht de uitgewerkte regeling van het ministerie en de belastingdienst af. Zodra hier meer over bekend is zullen we u hierover informeren.

 

Kan je als je geen klant bent bij Plateau ook gebruik maken van de noodopvang?

Ja, ook niet-klanten kunnen van de tijdelijke noodopvang gebruik maken als ze voldoen aan de voorwaarden (cruciaal beroep en kind mag niet ziek zijn). Ouders kunnen contact opnemen met afdeling klantcontact.

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.